I love you point (6)

สายธารแห่งความรักที่บุคลากรในคณะมีต่ออาจารย์ยังมาอย่างต่อเนื่อง

   เหลือเวลาอีก 5 วัน ที่ทางคณะฯ จะเตรียมจัดงานมุฑิตาจิตให้แด่ผู้ช่วยศาสตรารย์เพ็ญศรี วรรณฤมล สายธารแห่งความรักที่บุคลากรในคณะมีต่ออาจารย์ยังมาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ร่วมงานกับอาจารย์มา อาทิเช่น อาจารย์สราวุธ และอาจารย์เริงวิทย์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ ยังส่งข้อความผ่านมาทาง Blog ให้แด่อาจารย์  ผมพยายามจะนำถ้อยคำของทุกท่านเขียนลงใน Blog ครับ

  • ขอบคุณ อาจารย์ตลอดเวลาที่ได้ทุ่มเทให้กับนิสิตเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง เคารพอาจารย์เสมอครับ (อ.สราวุธ)
  • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้อาจารย์มีแต่ความสุขตลอดไป ถ้าผมมีโอกาสไปเชียงใหม่ ผมและครอบครัวจะไปเยี่ยมอาจารย์ครับ ขอบคุณอาจารย์และเคารพเสมอ (อ.เริงวิทย์)
  • รักและเคารพอาจารย์เสมอและตลอดไปค่ะ (อ.โอปอร์)
  • สำหรับอาจารย์ถือว่าเป็นบุคคลที่ผมเคารพมากคนหนึ่ง อยากให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัย และมีคนรักเยอะ ๆครับ (นาถพล)
  • แด่ ... มารดาแห่งการศึกษา ต้นแบบแห่งการทำงาน ตั้งแต่เข้ามาเป็นหนึ่งของสมาชิกบ้านสหเวชหลังนี้ ได้รู้จักต้นแบบของผู้บริหาร แม่ที่ลูก ๆ เคารพ อาจารย์เป็นหนึ่งที่อยู่ในใจพวกลุก ๆ (เจ้าหน้าที่) ได้สอนชีวิตการทำงาน ฝึกสมาธิ ความอดทน ฝึกการทำงานอย่างรอบคอบ อาจารย์มีน้ำใจ มีเมตตา ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพ ชาวสหเวชจะเก็บภาพความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปว่าบ้านหลังนี้เคยมีอาจารย์ที่แสนดี (ขวัญเรือน)
  • ขอแสดงความนับถืออ.เพ็ญศรี จากใจจริงในความมุมานะพยายามสั่งสอนลูกศิษย์เป็นอย่างดี สุดท้ายขอให้อ.เพ็ญศรีจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของนิสิตทุกคนตลอดไป (PS.MIN)

I love you "point" (1)

I love you "point" (2)

I love you "point" (3)

I love you "point" (4)

I love you "point" (5)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)