บันทึกการเมืองไทย : 22. ความเห็นของ อ. แก้วสรร อติโพธิ

บันทึกการเมืองไทย : 22. ความเห็นของ อ. แก้วสรร อติโพธิถาม ทักษิณเป็นเผด็จการตรงไหน ในเมื่อเขามาจากเลือกตั้ง

ตอบ คำว่า "ระบอบ" มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือส่วนตัว ระบบ, ส่วน ความเคลื่อนไหว และส่วน ความคิด ทั้งสามส่วนนี้ต้องไปด้วยกันจึงจะเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย ถ้ามีแต่เลือกตั้งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ต้องดูความเคลื่อนไหวและความคิดด้วยว่าเป็นไปในทางใด ตัวระบบเป็นเพียงสังขารเท่านั้นต้องดูชีวิตดูจิตใจด้วย เพราะเห็นทรงตัวได้ในแนวคิด เดินสองขามีมือมีไม้ อาจเป็นคนหรือลิงก็ได้ ต้องดูให้ดี

ถาม อาจารย์ดูแล้ว เห็นเป็นอย่างไร

ตอบ ทักษิณาธิปไตยมีความคิดและความเคลื่อนไหวเป็นเผด็จการ เห็นผู้คนเป็นเพียงเซลล์ของรัฐ เป็นดินน้ำมันที่ต้องถูกปั้นแต่งโดยกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อและอามิสสินจ้างหลากรูปแบบ ใช้ตัวระบบด้วยความคิดเผด็จการ ข้าราชการต้องเป็นข้าของรัฐบาลไม่ใช่ข้าของบ้านเมือง งบประมาณแผ่นดินต้องเป็นงบของนายกฯ ตั้งงบกลาง งบกองสลากไปใช้ได้ตามอำเภอใจ ช่วงเลือกตั้งก็ต้องเอามาใช้ผ่านหน่วยราชการผลิตสื่อหาเสียงให้พรรครัฐบาลสูญเงินแผ่นดินนับพันล้านบาท ครั้นชนะเลือกตั้งแล้ว ประชาธิปไตยก็ไม่มีพื้นที่ทำงานเลย ทั้งในสภา ในคณะรัฐมนตรี และในตัวพรรคไทยรักไทยเอง ที่ป๋าเหนาะเขาบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียว แต่เป็นรัฐบาลคนเดียวนั้นถูกแล้ว และขอเติมไปอีกว่า นี่ไม่ใช่การปกครองในระบบรัฐสภาอีกต่อไปแล้ว เป็นระบบประธานาธิบดีแบบอีดี้อามีน จะเต็มตัวอยู่แล้ว ยังไม่เห็นกันอีกหรือ

ถาม ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยไทย ถูกผีเผด็จการเข้าสิงสู่อย่างนี้ เราจะไล่ผีตัวนี้อย่างไร

ตอบ ถ้าเป็นผีเข้าจริงๆ ก็ดีสิ จะได้ใช้มีดหมอ ใช้ใบหนาดฟาดมันเข้าไป แต่นี่มันเป็นความฟั่นเฟือนในสมองของผู้คน ที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต้องสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้สร้างเป็น กระแสแห่งการรู้แจ้ง ขึ้นมาให้ได้ การเลือกตั้งในครั้งนี้คือโอกาสดีที่สุดที่จะผลักดันกระแสนี้ขึ้นมาให้เป็น การเรียนรู้ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ถ้าทำได้สำเร็จ จะมีข่ายคนรู้ทันทักษิณเกิดขึ้นเต็มเมือง มีข่ายการสื่อสารทั่วถึงกัน เคลื่อนไหวเติบใหญ่ไปทั่วหัวระแหง ความฟั่นเฟือนก็จะเลือนหายไป ซึ่งก็คือการก่อนกำลังของผีเผด็จการนี้ไปในตัวนั่นเอง

ถาม ถ้าวิธีคิดเป็นอย่างนี้ แล้วเราจะร้อง "ท้ากษิณณณณ ออกไป" กันไปทำไม

ตอบ นั่นเป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่ง ผมก็ไปนั่งร่วมชุมนุมกับเขาด้วย แต่ไปอย่างเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ม็อบ ที่จะนำไปขวาไปซ้ายได้ตามใจนะครับ ในที่สุดแล้วจะลงเอยกันอย่างไร ยังผลให้เขาออกจากทำเนียบหรือไม่ ไม่มีใครทำนายได้ ผมได้แต่ขบคิดและนำเสนอแนวทางเอาชุดความคิดแบบทักษิณาธิปไตยออกไปจาก บ้านเมือง ให้ความลุ่มหลงฟั่นเฟือนมันบรรเทาลง ให้เห็นเป็นแนวทางต่อสู้อีกยุทธศาสตร์หนึ่งเท่านั้นครับ

ถาม ที่ว่าต้องอาศัยการเลือกตั้งครั้งนี้ สร้างกระแสรู้ทันทักษิณขึ้นมาให้ได้นั้น หมายความว่าอย่างไรครับ

ตอบ การเลือกตั้งเป็นโอกาสที่กระแสไม่เอาทักษิณ จะสามารถระดมกำลังและสร้างชัยชนะร่วมกันได้อย่างกว้างขวางและเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด การเลือกตั้งปกติถ้าไม่เอาทักษิณก็ต้องไปเอาประชาธิปัตย์ มหาชน หรือชาติไทย ทำให้รู้สึกอิหลักอิเหลื่อกันไม่น้อย แต่มาคราวนี้ ไม่มีภาพของกบเลือกนายอีกต่อไป เสียงไม่เอาทักษิณจะต้องออกจากบ้านมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด แล้วกาช่องลงคะแนนไม่ขอเลือกใคร ซึ่งก็คือไม่ขอไว้วางใจพรรคไทยรักไทย นั่นเอง ได้เสียงนี้มากเท่าใดผีเผด็จการตัวนี้ ก็จะเสียเส้น หมดมุข กลายเป็นตัวตลก มากขึ้นทุกที ภาพน่าลุ่มหลงศรัทธาจะเลือนหายไปทุกขณะ

แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆ จะอยู่ที่กระแสตื่นรู้ของสังคม ที่จะเริ่ม เรียนรู้ และมั่นใจในชัยชนะในพลังมวลชนที่ปรากฏตัวจากการรณรงค์ในครั้งนี้ การรวมตัวและเคลื่อนไหวจะเติบใหญ่ต่อไปโดยธรรมชาติ ไม่ต้องรอการนำจากใคร ตรงนี้คือการเริ่มต้นปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงในส่วนความคิด ความเคลื่อนไหว หากภายหลังผสานด้วยการปฏิรูปตัวระบบคือรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อใด ผีทักษิณาธิปไตยก็จะถูกไล่ออกไปจากจิตวิญญาณและสังขารของระบอบประชาธิปไตยไทยในที่สุด

ถาม ทำอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายหรือครับ

ตอบ นี่คือสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของประชาชนที่จะปฏิเสธและขัดขืนเผด็จการในคราบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ได้รองรับไว้ชัดเจนแล้วว่า เราย่อมมีสิทธิขัดขืนพรรคการเมืองที่ยึดอำนาจในระบบโดยผิด "วิถีทาง" ประชาธิปไตย เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้ว และไม่มีกฎหมายใดมาแทรกแซงได้

ถาม แล้วการรณรงค์ "ให้ช่วยกันไปไม่เลือกไทยรักไทย" นี่ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือครับ

ตอบ ไม่ผิดแน่นอน เป็นสิทธิเด็ดขาดของเราที่จะกาบัตรเลือกตั้งช่องไหนก็ได้ เป็นสิทธิโดยชอบของเราที่จะสื่อสารถึงกันว่า ควรเลือกหรือไม่เลือกอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ก็ตาม ทำกันได้ทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มพนักงานบริษัทก็ได้ ในมหาวิทยาลัยก็ได้ ในชมรมนักธุรกิจก็ได้ ศิษย์เก่าก็ได้ สภากาแฟพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ก็ช่วยกันทำได้ทั้งนั้น เป็นสิทธิของเราที่ทำได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องมีกฎหมายใดมารับรองเลย

สำหรับในกฎหมายเลือกตั้งนั้น ก็ห้ามไว้แต่เพียงว่า อย่ารณรงค์ไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และห้ามใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย ใช้เงินทอง หรือข่มขู่ หรือใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จเท่านั้นเอง ประเด็นรากฐานจริงๆ จึงอยู่ที่ความตื่นรู้ของผู้คนเท่านั้น ว่าจะตระหนักและกล้ายืนหยัดในสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของความเป็นคนในข้อนี้หรือไม่เท่านั้นเอง

ถาม ถ้าเราไม่แอนตี้การเลือกตั้ง แต่ให้ช่วยกันไปใช้สิทธิแอนตี้ไทยรักไทยอย่างนี้แล้ว แล้วใครควรจะเป็นคนเริ่มขบวนการรณรงค์ครั้งนี้ครับ

ตอบ กลุ่มการรวมตัวนอกภาครัฐทั้งหมดทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ไม่ว่าทางการเมืองเช่นพรรคการเมือง หรือองค์กรนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มคณาจารย์ สมัชชาคนจนเหล่านี้ล้วนแต่ทำได้ด้วยตนเองทั้งสิ้น อาจมีศูนย์กลางช่วยพัฒนาสื่อและข้อมูลต่างๆ เท่านั้นก็ได้ อย่าจัดตั้งอย่าชี้นำอะไรกันให้มากนัก เพราะการเบิกบานตามธรรมชาติเช่นดอกไม้บานร้อยดอกนั้น คือธรรมชาติที่เป็นพลังสำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์นี้

ถาม มีอะไรจะฝากถึงพรรคฝ่ายค้านไหมครับ

ตอบ ขอแสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งทางปัญญาและจิตใจของทุกท่าน นี่ไม่ใช่การชิงอำนาจขึ้นปกครองประเทศ แต่เป็นการต่อสู้กู้ประชาธิปไตยและประเทศชาติคืนมาจากเผด็จการ ท่านคงต้องเร่งเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำใหม่ให้ก้าวเดินไปพร้อมกับประชาชน ขณะเดียวกันท่านต้องใช้โอกาสนี้พัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าดูแลเยียวยาประเทศชาติหลังยุคทักษิณด้วยต้องขยายฐาน ต้องสร้างนโยบาย และเตรียมผู้นำ ให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อถือยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ผมเชื่อมั่นว่าหากท่านเดินทั้งสองแนวทางนี้ควบคู่กันไป ท่านจะกลายเป็นคนใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อชาติและประชาธิปไตยได้จริงๆ ในบั้นปลาย

ถาม แนวทางนี้จะสู้ตู้ ปณ. 888 ได้หรือครับ

ตอบ นั่นเป็นเทคนิคบิดเบือนมวลชน เหมือนกับกรณีพับนกโปรยลงสามจังหวัด เมื่อใดที่ทักษิณาธิปไตยเขาต้องการปกปิดซ่อนความรับผิดชอบของตนเองและประทับตราบาปให้กระแสต้าน เขาจะชูจุดยืนส่วนรวมขึ้นมาทันทีว่าใครต้องการสันติบ้าง หากต้องการก็ขอให้พับนกหรือส่งไปรษณียบัตรมาให้เขา ทุกคนฟังแล้วก็ส่งมาทันทีเพราะต่างก็รักสันติอยู่แล้ว ทำได้อย่างนี้เขาก็ได้ภาพรักสันติตามไปด้วย กระแสต้านก็ตกเป็นผู้ก่อความไม่สงบไปในทันที นี่คือแผนการตลาดที่หน้าด้านมาก ใช้ปกปิดความรับผิดชอบ และต้อนฝ่ายตรงข้ามให้โดดเดี่ยว ล่อลูกค้าให้ติดเบ็ดได้ง่ายๆ เลยทีเดียว

คนที่ใช้กลยุทธ์แบบนี้กับประชาชนต้องเจ้าเล่ห์เจ้ากล ไม่มีคำว่า "ความชอบธรรม" อยู่ในพจนานุกรมเลยจริงๆ

ถาม แล้วเขาจะใช้เทคนิคนี้ต่อสู้กับขบวนการรณรงค์เลือกตั้งแอนตี้ไทยรักไทย อีกไหมครับ

ตอบ เขาคงพยายามสู้สุดชีวิตว่านี่คือการทำลายระบบ แต่ก็ไปไม่รอดเพราะนี่คือ การปฏิเสธระบอบของเขามากกว่า เป็นการต่อสู้โดยสงบ ตามสิทธิพื้นฐานโดยแท้ ไม่เกี่ยวกับสมบัติส่วนกลาง คือความสงบสันติที่ตรงไหน ตัวเองมีดีมีเด่นตรงไหนก็โฆษณามาสิครับ ที่กล่าวหากันไว้ก็แก้ตัวมา ก็เท่านั้น ซึ่งตรงนี้จะเป็นการต่อสู้ในด้านการสื่อสารที่ทัดเทียมกันมาก เพราะเขาถูกกฎหมายเลือกตั้งกดคอเขาอยู่ว่า ห้ามใช้สื่อวิทยุทีวีหาเสียง ภายใต้เงื่อนไขนี้ยุทธศาสตร์ดอกไม้บานร้อยดอกนี่จะทำให้เขาตกเป็นฝ่ายตั้งรับไปตลอด เปลี่ยนสถานะภาพจาก "ขาลง" ไปเป็น "ขาร่วง" ได้เลยทีเดียวล่ะครับ

ผมขอขอบคุณฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง ที่กล้าตัดสินใจให้โอกาสอันวิเศษเช่นนี้แก่ประชาชนและประชาธิปไตย เพื่อเอาประเทศไทยของเราคืนมา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

กลัวถูกบิดเบือน
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าเค้าเตรียมเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งที่กาเลือกเค้าไว้แล้ว ใช้เล่ห์กลแปลงหีบบัตรให้บัตรที่พวกเรารณรงค์ไปกาไม่เลือกเค้า กลายเป็นกาเลือกพรรค และเลือกพวกไทยรโกงไทยของรก.นายกฯ ล่ะ จะทำอย่างไร

บอกตรงๆเห็นเค้ามั่นใจว่าผลการเลือกครั้งนี้ต้องชนะ ทำให้นึกผวาว่าบัตรเลือกตั้งคงมี2ชุด ประชาชนกาอย่างไรผลก็ออกมาตามที่เค้ากำหนด เพราะเวลานับบัตรเค้านับบัตรที่เค้ากาเอง เพราะกรรมการคุมเกมส์เค้าสามารถจัดการได้ การแข่งขันที่กรรมการรู้เห็นเป็นใจ (โกงให้เห็นจะๆ) เราคงได้แต่ปารองเท้าลงสนาม แต่ผลคือ เค้าชนะ

อรลดา
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 
ในแง่การเลือกตั้ง พอจะเปรียบกันได้ไหมกับการแข่งขันกีฬา ถ้าเลือกพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเปรียบเหมือนนักมวย ถ้าคู่ชกสละสิทธิ์ ไม่ชก เพราะไม่ไว้วางใจตัวกรรมการและกฏกติกา นักมวยคนนั้นยังจะขึ้นชก โดยจัดหาคู่ชกเองซึ่งตัวเล็กกว่ามาก ก็เหมือนกับการขึ้นชกลม เช่นนี้แล้วกรรมการยังจะยกมือให้ผู้ที่คิดว่าชนะได้หรือ