ความเห็น 16731

บันทึกการเมืองไทย : 22. ความเห็นของ อ. แก้วสรร อติโพธิ

อรลดา
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 
ในแง่การเลือกตั้ง พอจะเปรียบกันได้ไหมกับการแข่งขันกีฬา ถ้าเลือกพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเปรียบเหมือนนักมวย ถ้าคู่ชกสละสิทธิ์ ไม่ชก เพราะไม่ไว้วางใจตัวกรรมการและกฏกติกา นักมวยคนนั้นยังจะขึ้นชก โดยจัดหาคู่ชกเองซึ่งตัวเล็กกว่ามาก ก็เหมือนกับการขึ้นชกลม เช่นนี้แล้วกรรมการยังจะยกมือให้ผู้ที่คิดว่าชนะได้หรือ