แดจังกึม ควันหลง คุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเชื่อมโยงของ หนังแดจังกึมในการประชุม 7th National Forum

แดจังกึม กับ การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 ได้มีโอกาสไปร่วมประชุม 7th National Hospital Accreditation อดที่จะเขียนถึงความเชื่อมโยง "ดู หนัง ดู ละคร แล้วย้อนดู คุณภาพ ในการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร"

ภาพนี้เป็นภาพในการประชุมประจำปีที่ สถาบันพัฒนาระบบและคุณภาพโรงพยาบาล ของท่าน ผอ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลท่านนำมาวางไว้หน้างาน

 

 

"ทีลงหลายตอนนั้น ไม่ได้เพื่อดึง Rating แต่ เห็นประเด็นที่น่าสนใน และ เขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วครับ"( Link

  แดงจังกึม ๑ เรื่องย่อ

  แดงจังกึม ๒ วัฒนธรรม และ ค่านิยม (link)

  แดจังกึม ๓ แพทย์สตรีหลวง

  แดจังกึม ๔ ตำนานแห่งการจัดการความรู้

  แดจังกึม ๕ AAR หรือ After Action Review

  แดจังกึม ๖ สมรรถนะและพฤติกรรม Competency and performance

  แดจังกึม ๗ แพทย์สู่ชุมชน เชิญชวนชาว "มอดินแดงทำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน" One Stop Service

  แดจังกึม ๘ การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา Route Cause Analysis (RCA)

  แดจังกึม ๙ ความจริง ความตาย ความดี Fact Management in TQM

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)