• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การให้บริการแบบใหม่

  กองคลังและพัสดุจะใช้ระบบ ONE STOP SERVICE  

กองคลังและพัสดุจะนำระบบ One Stop Service มาใช้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและบุคลากร มมส.ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนหน้า เงินรายได้และเงินรับฝาก โดยจะให้บริการในวงเงินไม่เกิน  50,000.-บาท สามารถยื่นเอกสารรอรับเช็คได้เลย ในส่วนของเงินยืมไปราชการ และ เงินที่บุคลากรทดรองจ่ายเป็นก่อนเช่น ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น และเงินที่หน่วยงานย่อยทดรองจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 19652
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)