การให้บริการแบบใหม่

  ติดต่อ

  กองคลังและพัสดุจะใช้ระบบ ONE STOP SERVICE  

กองคลังและพัสดุจะนำระบบ One Stop Service มาใช้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและบุคลากร มมส.ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนหน้า เงินรายได้และเงินรับฝาก โดยจะให้บริการในวงเงินไม่เกิน  50,000.-บาท สามารถยื่นเอกสารรอรับเช็คได้เลย ในส่วนของเงินยืมไปราชการ และ เงินที่บุคลากรทดรองจ่ายเป็นก่อนเช่น ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น และเงินที่หน่วยงานย่อยทดรองจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขบันทึก: 19652, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:34:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)