การให้บริการแบบใหม่

กองคลังและพัสดุจะใช้ระบบ ONE STOP SERVICE

กองคลังและพัสดุจะนำระบบ One Stop Service มาใช้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและบุคลากร มมส.ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนหน้า เงินรายได้และเงินรับฝาก โดยจะให้บริการในวงเงินไม่เกิน  50,000.-บาท สามารถยื่นเอกสารรอรับเช็คได้เลย ในส่วนของเงินยืมไปราชการ และ เงินที่บุคลากรทดรองจ่ายเป็นก่อนเช่น ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น และเงินที่หน่วยงานย่อยทดรองจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19652, เขียน: 17 Mar 2006 @ 19:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)