Productivity ทางการพยาบาล

ผลิตภาพทางการพยาบาล คือ อะไร ?

สวัสดีค่ะ  วันนี้คณะกรรมการ ฯ  จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Productivity in Nursing นะคะ มาให้ศึกษากันนะคะ ว่าคือ อะไร   หมายเหตุ

 

Productivity in Nursing

Productivity in Nursing ตรงกับ ภาษาไทย คือ ผลิตภาพทางการพยาบาล Productivity  จัดเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สำคัญตัวหนึ่งของหอผู้ป่วย/หน่วยงานในโรงพยาบาล

ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการคิดต้นทุนต่อหน่วย  และยังช่วยในการจัดสรรบุคลากรทางการพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาลหรือไม่   

 

 

การวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล
 Productivity  มีสูตรคำนวณ ดังนี้
 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล  X 100
     จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ก่อนคำนวณ เราต้องทราบ ตัวแปร 2 ตัวนี้ก่อนนะคะ

 

คือ  ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ   และ ชั่วโมงทำงานจริง

 

คำนวณได้จาก             

 

จำนวนชั่วโมงการพยาบาลทั้งสิ้นต่อหน่วยกิจกรรม (Nursing hours per work unit)

เวลาให้การพยาบาลตรง               = 4.5      

เวลาให้การพยาบาลอ้อม              = 1.81

รวมเวลาให้การพยาบาล               = 6.31

 

 

การจัดสรรอัตรากำลัง

อัตรากำลังเทียบเท่าพนักงานประจำ (Full Time Equivalent-FTEs)  ดังนี้ 

พนักงานประจำ 1 คนทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน

5 วันต่อสัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่อปี รวม 260 วัน

หักพักร้อน 10 วัน หยุดพิเศษ 13 วัน  มีวันทำงานจริง 237 วัน หรือ 1,659 ชม./ปี   หรือ  138 ชม./เดือน หรือ 20 วัน/เดือน

 

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ปริมาณงานที่คาดหวัง/เดือน   =30x30                 = 900

ปริมาณงานจริง                    =20X30         = 600

ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ          =600X6.3      = 3,780 HRS.  

ชั่วโมงทำงานจริง                  =27x138       = 3,726 HRS.

PRODUCTIVITY                 = 3,780X100 = 101%

                                                3,726

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

 เกณฑ์ประเมินผลิตภาพทางการพยาบาล  (PRODUCTIVITY)

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

การแปลความความ

 

ผลิตภาพต่ำ (<95%) หมายความว่า

          มีจำนวนเจ้หน้ที่มากเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรสูง

          คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน

          ความคิดสร้างสรรค์น้อย

 

ผลิตภาพสูง (>105%) หมายความว่า

          จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรน้อย

          คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

          ความเสี่ยงสูง

          เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจ

 

  

การจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวรอย่างน้อยตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล (2548) ดังนี้

งานผู้ป่วยนอก  N : Pt = 1 : 100

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   N : Pt = 1 : 10

งานบริการปรึกษาฯ   N : Pt = 1 : 250 เตียง

 

 
ตัวอย่างการจัดสรรอัตรากำลัง
 

จำนวนคน-วัน/ปี

จำนวนชั่วโมงต่อคน-วัน

ชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการ

จำนวนบุคลากร

สัดส่วนของบุคลากร

RN

NA

10,950

(30 เตียง x365วัน)

6.3

68,985

41.5

(68,985¸

1,659)

50:50

21

20

ขอขอบพระคุณ

49082901อ. ดุษฎี  ทองปุย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท  เจ้าของข้อมูล Powerpoint ที่นำเสนอ  เรื่อง การบริการพยาบาลกับความคุ้มค่า-คุ้มทุน

สว่นนี้  เชิญ Download เพื่อนำไปทดลองคำนวณจำนวนบุคลากรพยาบาลของหน่วยงานท่านได้เลยนะคะ
 

 

กัญญา

กรรมการฝ่าย IT

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Productivity ทางการพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#productivity#ผลิตภาพทางการพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 195170, เขียน: 19 Jul 2008 @ 22:45 (), แก้ไข: 06 Aug 2012 @ 02:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 37, อ่าน: คลิก


ความเห็น (37)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้เข้าไปดูข้อมูลในหน้าประวัติ http://gotoknow.org/profile/hrmnur

และพบว่าเจ้าของบล็อกได้ใส่อีเมลของคณะกรรมการเอาไว้ จึงอยากแนะนำค่ะ ว่าควรจะนำออก หรือ ใส่ format ของอีเมลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องค่ะ เช่น ชื่ออีเมล์ (at) gmail.com เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกเก็บข้อมูลโดยพวก robot ที่ถูกปล่อยเข้าในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปส่งอีเมลขยะไปยังอีเมลที่โพสไว้ค่ะ

หากโพสในรูปแบบที่ถูกต้อง พวก robot ก็สามารถอ่าน fomat ได้ว่าเป็นอีเมล และเมื่อใส่ในรูปแบบไม่ถูกต้องพวก robot ก็จะอ่านไม่ได้ว่าเป็นอีเมลค่ะ ก็จะทำให้ปลอดภัยจากอีเมล์ขยะระดับหนึ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาเก็บความรู้

ขอบคุณค่ะ

  • ยินดีค่ะ ป้าแดง
  • ไม่ต้องติดค้างได้ข้อมูลแล้ว
  • จะได้นอนหลับสบายนะคะ

ตามมาเรียนรู้ค่ะ

เริ่มต้นเราจะหา productivity ของตึกเรา

เราจะต้องมีตัวเลข 2ตัว

คือ  ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ   และ ชั่วโมงทำงานจริง

 

คำนวณได้จาก             

 

จำนวนชั่วโมงการพยาบาลทั้งสิ้นต่อหน่วยกิจกรรม (Nursing hours per work unit)

เวลาให้การพยาบาลตรง               = 4.5      

เวลาให้การพยาบาลอ้อม              = 1.81

รวมเวลาให้การพยาบาล               = 6.31

 

ส่วนนี้เราต้องหาเองในการทำงานจริงในหน่วยงานใช่ไหม อยากให้อธิบายวิธีเก็บข้อมูลส่วนนี้ค่ะ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ปริมาณงานที่คาดหวัง/เดือน   =30x30                 = 900

ปริมาณงานจริง                    =20X30         = 600

ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ          =600X6.3      = 3,780 HRS.  

ชั่วโมงทำงานจริง                  =27x138       = 3,726 HRS.

PRODUCTIVITY                 = 3,780X100 = 101%

                                                3,726

 อยากให้อธิบายตัวเลขเหล่านี้และวิธีที่ได้มา อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พรรณภัทร สินธุแปง
IP: xxx.128.152.19
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมคำนวน productivity ของ OPD หรือไม่

อาภา
IP: xxx.173.116.142
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมคำนวน productivity ของ OPD หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยคะ

เขียนเมื่อ 

คิดเล่นๆ จากจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวรอย่างน้อยตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล (2548) ดังนี้ งานผู้ป่วยนอก  N: Pt = 1: 100

แสดงว่า ผู้ป่วย 100 คนสามารถเข้าใช้ริการต่อพยาบาล 1คน

พยาบาลสามารถ ให้บริการได้ 7 ชั่วโมงต่อคน หรือ 7x 60 = 420 นาที

ดังนั้นพยาบาลสามารถให้บริการ 420/100 = 4.2 นาทีต่อคน คือคิดอีกในหนึ่งคือเวลาที่ผู้ป่วยต้องการต่อคน

ให้ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน(F)                                       = 250             คน/วัน

ให้ OPD จัดอัตรากำลัง (R)                                               =  2                       คน

จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง(TT)        =  2 x 7

                                                                                              =  2 x 7

                                                                                              =  14            ชั่วโมง

 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล(T)               = (F) X (T)

                                                                                              = (250) X (4.2)

                                                                                              = 1050                 นาที

1 ชั่วโมงมี 60 นาที                                                      =1050/60              ชั่วโมง

                                                                                        =17.5                     ชั่วโมง

Productivity มีสูตรคำนวณ ดังนี้

 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล  X 100          =    (T )x (100)

   จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง                     (TT)

                                                                                                =  17.5 x 100

                                                                                                            14

                                                                                                =  125

papple
IP: xxx.49.193.84
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

การวิเคราะห์UnitCostsค่ะ

ยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์
IP: xxx.8.43.120
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าการคิด Product ของหน่วย ไอซียู ใช้สูตรเดียวกันหรือไม่ ถ้าในหน่วยไอซียู มีพยาบาล RN ล้วน 27 คน ขึ้นปฏิบัติงาน ช/บ/ด = 8/6/6 มีจำนวนเตียง 8 เตียง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 7.8 คน/วัน คำนวณอย่างไร

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าการคิด Product ของหน่วย ไอซียู ใช้สูตรเดียวกันหรือไม่ ถ้าในหน่วยไอซียู มีพยาบาล RN ล้วน 27 คน ขึ้นปฏิบัติงาน ช/บ/ด = 8/6/6 มีจำนวนเตียง 8 เตียง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 7.8 คน/วัน คำนวณอย่างไร

คิดเหมือนกันครับ มาจากสูตรเดียวกันหมด

จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล X 100 = 7.8 x 12 X 100

จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง (8+6+6)x7

= 93/140 x100

= 66

ดีใจด้วยครับ อัตรากำลังคุณเกิน ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะ ออฟเวร แต่เอะดูก่อน 8 คนเวรเช้านี้รวมหัวหน้าใหมครับถ้าเผินไปประชุมบ่อย

ไม่ค่อยอยู่ดึก ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับคนใข้ กรุณาตัดออก ถ้าตัดออกแล้วยังเกินอีกกรุณาไปดูกิจกรรมภายในแต่ละเวรอะไรเป็นของพยาบาล และอะไรเป็นส่วนอื่นที่สามารถมอบหมายงานได้ เกินเข้ามาครับ (วัดความดันเอย,ตวงปัสสาวะเอย,พลิกตะแคงตัว,ๆลๆ) เอาให้ชัด กรุณาศึกษาแนวคิด LEAN มาปรับใช้ครับ ผมเข้าใจว่ามาตรฐาน ICU อยู่ที่ พย. 1 ต่อ คนใข้ 2 ในกรณีนี้การจัดอัตรากำลังผสมระหว่างพยาบาลกับพนักงานระดับผู้ช้วย หรือคนงานควรนำมาใช้ให้เหมาะสม (ปล.อัตรา 12 ชม/วัน ผมเอามาจากข้อมูลด้านบนนะครับนับเป็นระดับ 5 ทั้งหมด ICU คงไม่มี 1-4 ไปอยู่มั่ง แต่ CCU บางตำราให้ที่ 14 นะเออ)

จิราภรณ็์
IP: xxx.9.19.220
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ กับการคิดภาระงาน อยากให้อธิบายในส่งของผู้ป่วยนอกมากกว่านี้อีกหน่อยค่ะ เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ

มาดี
IP: xxx.26.29.122
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีค่ะ แต่อยากได้ตัวอย่างงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินบ้างค่ะ ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเพราะพึ่งได้รับงานจากหัวหน้ามาค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมจะอธิบายเชิงหลักการนะครับ เพราะประสบการณ์บริหาร ผมออกตัวเลยว่าผมค่อนข้างน้อย รอถามพี่ๆคนอื่นดีกว่า

Productivity = เวลารวมที่ผู้ป่วยต้องการดูแล/เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ x 100

เวลารวมที่ผู้ป่วยต้องการดูแล : ตัวนี้มีอ้างอิง หลายสำนัก แล้วแต่ไครจะอิงกับไคร หรือหลายๆที่ทำวิจัยเองเลยเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ มีความเกี่ยวเนื่องกับ ความต้องการพยาบาลต่อวัน(NHPD) คือใช่สำนักใหนต้องอ้างอิงค่าสำนักนั้น

แล้วจะใช้สำนักใหนดี : เอาแบบตรงเปะๆนี้ต้องทำวิจัยเองเลยครับ แต่ก็แลกมาด้วย ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ยุ่งยาก เปรียบเทียบกับ ที่อื่นลำบาก ๆลๆ เอาเป็นว่าผมแนะนำก็ของ สำนักงานการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อิงกับกับการจำแนกประเภทผู้ป่วย 2547 ครับ สะดวกที่สุดแล้ว

เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ : แบบบ้านๆเลย ก็คือเวลาทำงานครับ สมมุติ วอรด์หนึ่งจัดอัตราการพยาบาล ช:บ:ด 5:3:2

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ลบเอาเวลาพัก ออก 1 ชั่วโมง ตามกฏหมายแรงงาน หลือ 7 ชั่วโมง

เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ = (5+3+2)x7 = 70 ชั่วโมง หลังจากได้ค่าก็เอาไปคำนวญตามสูตร ได้เป็นProductivity

เกณฑ์ก็แตกต่างกัน 85 -115 ศรีนครินทร์ ใช่เกณฑ์นี้ รพ.กระทรวงบางที่ 90-110 แต่จากที่ผมอ่านผ่านๆตามางานวิจัยของอินเดีย

เขาจะให้ที่ 86 ครับ ทำให้ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด มีที่อื่นด้วยแต่ไม่อยากยกมาเพราะ อย่างอเมริกา เขาใช้เกณฑ์สูงมาก แต่ดูในเนื้องานแล้ว เวลาให้การพยาบาลตรง เขาก็สัมพันธ์กันด้วย คืองานที่ไม่ใช่การพยาบาลก็แบ่งแยกเลยชัดเจน แต่ของเรานื้ก็ไปตามระบบประเทศกำลังพัฒนากันไป ส่วนตัวสนับสนุนอินเดียเพราะใกล้เคียงเรามากกว่า แต่ให้ดีก้ต้องทำวิจัยไปเลย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : แนะนำให้นับตาม visit ครับ แต่ก่อนอื่นต้องทราบเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการของหน่วยงานนั้นๆ เสียก่อนเพราะเนื้องานค่อนข้างแตกต่างกันมาก(ผมอาจค้นมาน้อยในส่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจจะมีค่ากลาง แต่ไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่จุดนี้)ของแต่ละโรงพยาบาล เช่น ศูนย์หัวใจ กับ รพช. แตกต่างกันมากครับ ต้องหาเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการ ของแต่ละที่ สรุปต้องทำวิจัยอีกแล้ว ถือว่า R2R ไปนะครับ 555+

Productivity =(จำนวผู้ป่วย) x (เวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการ) x 100 / เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้

ประมาณนี้ละกันนะครับ ที่จริงต้องยึดถืออัตราส่วนพยาบาล ต่อ ผู้ช่วย เพราะแต่ละที่ก็มีความต้องการพยาบาลวิชาชีพ แตกต่างกัน ต้องคุยกันยาวเลย ละ ผิดถูกเช่นไรถือว่าแบ่งปันกันนะครับ

tae
IP: xxx.183.70.166
เขียนเมื่อ 

ขออ่านด้วยคน

maehs
IP: xxx.172.84.207
เขียนเมื่อ 

อยากดูภาระงานของชาว ER บ้างค่ะ

อมรา
IP: xxx.108.48.164
เขียนเมื่อ 

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล มีความคิดเห็นเหมือนคุณแก้ว...อุบล เลยค่ะ คืออยากให้อธิบายตัวเลขเหล่านั้น และวิธีที่ได้มาอีกครั้งนะคะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย และหน่วยงานERคำนวณแบบนี้หรือไม่คะ ขอตัวอย่างเพิ่มอีกตัวอย่างนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

Naomi
IP: xxx.11.120.163
เขียนเมื่อ 

อยากทราบอัตรากำลังของห้องผ่าตัดต้องคิดแบบไหนคะ

นางละม่อม ลู่เกียง
IP: xxx.173.59.15
เขียนเมื่อ 


อยากทราบการคิด Productivity ของห้องคลอด  โรงพยาบาลชุมชนค่ะ

komphet
IP: xxx.1.250.118
เขียนเมื่อ 

Activity ของ ER ตอนนี้มี 5 ระดับ จากแต่ก่อน 3 ระดับ ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวคูณเท่าไรครับ

sopida
IP: xxx.200.98.183
เขียนเมื่อ 


ใช่เลย..ขณะนี้ใช้triage 5 level  เดิม 3 ประเภทคือemergent,urgentและnon urgent

 

komphet
IP: xxx.1.245.97
เขียนเมื่อ 

มีใครพอจะช่วยได้ไหมครับ ผมต้องการตัวคูณในแต่ละระดับของ ER ครับ ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้ว่า Resus  Emer Urgent  Semi-urgnt  Non-urgent แต่ละตัวคิดค่าตัวคูณ product เท่าไรครับ

jaypoom
IP: xxx.4.105.117
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการคิดคำนวณภาระงานแผนกเวชระเบียนบ้างค่ะ ไม่มีตัวอย่างเลย หายากค่ะ

saowapa
IP: xxx.25.192.194
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าจะต้องแยกคิดเป็นเวรด้วยหรือไม่เพราะผู้รับบริการในแต่ละเวรไม่เหมือนกัน ช่วยให้ความกระจ่างด้วย ....ขอบคุณค่ะ

saowapa
IP: xxx.25.192.194
เขียนเมื่อ 

ขอรายละเอียดการคิดค่า Product  ER ค่ะ ผู้รับบริการ 5 ประเภท

ลิตา
IP: xxx.89.84.242
เขียนเมื่อ 

ในหน่วยกุมาร คิดชม.การพยาบาลยังงัยคะ แบ่งผป.เป็นกี่ประเภ

ฐิณัชฎา วงศ์จันลา
IP: xxx.175.12.86
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการคิดคำนวณภาระงาน งานห้องคลอด หลังคลอด ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

ราตรี ช่วยสุข
IP: xxx.49.114.122
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการคำนวณProductivityงานห้องคลอด และการจำแนกประเภทของผู้รับบบริการห้องคลอดค่ะ

จันทร์เพ็ญ ชินคำ
IP: xxx.4.140.90
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการคำนวณ Productivity งานห้องคลอด หลังคลอดและการจำแนกประเภทผู้รับบริการห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

patta
IP: xxx.205.96.142
เขียนเมื่อ 

การคิด productivity ของงาน or ที่เป็นเวรเช้าทั้งหมด และต่อเวร on call เราจะคิดอย่างไรคะ คำนวณแบบไหนคะ ใครที่รู้ขอความกรุณาช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รุ้งราวรรณ์ ยูพา
IP: xxx.230.110.65
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการคิด productivity or เหมือนกันคะ ใครทราบกรุณาบอกด้วยนะคะ

banana
IP: xxx.230.110.134
เขียนเมื่อ 

ไมทราบวาใครพอจะมตวอยางงานวจยหรอR2RเกยวกบอตรากลงในERบางครบหรอพอจะแนะนวาหาไดจากทไหน

เสาวลักษณ์ พูลศิริ
IP: xxx.2.217.15
เขียนเมื่อ 

การหาProductivity ของ รพ.ชุมชนมีผู้ปป่วย ผ่าตัดเล็กและทำหมันหญิง ประมาณ158/ปี อัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คนหาอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะ

วนิดา ศรีวรกุล
IP: xxx.68.6.122
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์แนะนำวิธีคิด Productivity งานบริการปรึกษาบ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

น.ส.ยานุมาศ คงจันทร์
IP: xxx.158.167.142
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ ช่วยแนะนำการคิด productivity ของ OR บ้างค่ะ ในโรงพยาบาลชุมชน

วาสนา ผลเอนก
IP: xxx.180.11.74
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีคิดของพยาบาลห้องผ่าตัดและพยาบาลวิสัญญีด้วยคะ  จากร.พ.ชุมชน

ปัจจุบันมีผ่าตัดน้อย เจ้าหน้าที่น้อยและรับงานเสริมช่วยงานหน่วยอื่น เลยคิดไม่ถูกเลย(ANAS 1 ตน OR 2คน)

   ขอบคุณคะ