หัวปลาของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ

เลือกหัวข้อเรื่องอะไรที่จะทำให้ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการออกมาดีที่สุด

   วันพรุ่งนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิบูลย์มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบที่ 2 หลังจากอาจารย์บรรยายจบ จะมีการนำเสนอผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานย่อยคณะสหเวชศาสตร์ของภาควิชา และสำนักงานเลขานุการ

    สำหรับในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ผมได้นำผลการประเมินที่เน้นกระบวนการของหน่วยงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
 • สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

     โดยนำเครื่องมือของ KM คือ River Diagram มาใช้เพื่อเปรียบเทียบถึงผลการประเมิน เพื่อจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่มีผลการประเมินบางดัชนีอยู่ระดับ 5 ดาว  ซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่าพร้อมจะให้ และหน่วยงานที่ยังไปไม่ถึงเป็นผู้ที่พร้อมจะใฝ่รู้

      สิ่งที่น่าสนใจคือ การกำหนดหัวปลาที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะเลือกหัวข้อเรื่องอะไรที่จะทำให้ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการออกมาดีที่สุด

      จึงขอเชิญชวนคุณกิจในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกันกำหนดหัวปลา เพื่อไปทำกิจกรรม KM ที่เพขรบุรีครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

Saritat
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

การจัดเตรียมข้อมูล เอกสารในการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อเอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ถ้าคุณบอยอยากจะรวมพล OKM อีกสักครั้งก่อนไปสงขลาก็บอกนะครับ จะให้ QAU ช่วยเชิญและจัด break ให้

NUKM blogger community ก็เช่นกัน ลองหาวันเหมาะ ๆ มา F2F กันอีกสักครั้งก่อนไปสงขลา

ตูนช่วยประสานงานเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้วย

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.205
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณครับ...
 • จากการพบเห็นนิสิตนักศึกษามาค่อนข้างมาก...
 • ผมขอเรียนเสนอหัวข้อที่น่าพิจารณาประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่
 • (1). ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
        (self-learning ability) เช่น การสืบค้น
        ข้อมูลจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต วิจัย ฯลฯ 
        นิสิตส่วนใหญ่ชอบทำตัวเหมือนจาน (bowl) 
        รอการป้อนความรู้ (spoon feeding) ลูกเดียว
 • (2). ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอุปสรรค
        สำคัญที่ทำให้อ่านตำรา วารสาร หรือเรียนต่อระดับ
        สูงขึ้นไปไม่ได้
 • (3). ความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ (KM)
        ข้อ (3) นี่ผมเองก็ยังเข้าใจน้อยมาก เวลาอ่าน
        blogs บางทีเจอคำย่อมากๆ แล้วทำให้ปลงว่า
        อาจารย์และทีมงานหลายท่านนี่ชอบส่ง "SMS"

        กัน เช่น F2F, ลปรร. ฯลฯ
  ถ้าเราเปรียบคาราโอเกะเป็นเครื่องสอนการขับร้องแล้ว...
  KM blogs คงจะคล้ายเครื่องสอนการเรียนรู้
  นิสิตน่าจะ
  รู้เรื่องบล็อกบ้าง เพราะเขาสอนกันเองได้เร็วกว่าให้ผู้ใหญ่สอน
 • ขอขอบคุณ...
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์วิบูลย์มากครับ ความจริงผมตั้งใจจะคุยกับตูนอยู่เหมือนกัน เพราะผมไม่รู้จะออกหนังสือเชิญสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการอย่างไร ได้แต่พูดคุยกับทางโทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับวัน เวลา ผมจะแจ้งให้หน่วยประกันคุณภาพทราบอีกครั้งครับ หลายคนในชุมชนอยากพบปะกันแบบ F2F

 

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

  ถ้าพี่บอยกำหนดวันที่จะรวมพล OKM กับสมาชิกในชุมชนได้วันไหน  กรุณาแจ้งมาที่ QAU ได้เลยนะคะ  ทางหน่วยฯ จะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไปค่ะ