ผมเปลี่ยนซิมโทรศัพท์จากของ AIS เป็น DTAC แล้วเมื่อวานนี้

วิจารณ์  พานิช
 15 มี.ค.49