ประชุมพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_๒

ประชุมพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน

นพ. ยงยุทธ
         ToPSTAR มีผู้นำไปใช้มาก  ในต่างรูปแบบ   เช่นอาชีวะ
         สพฐ. ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สนใจ   
         จะทำโครงการ ระบบดี รร. มีคุณภาพ ใช้ทุน สสส. 
         ๑๒๐ เขต เข้าร่วม   ๘๐% เอาจริง  
         ลำปางเขต๑ สั่งการทำทั้งเขต   เป็นพวกนำ    พวกที่ ๒ ตาม   พวกที่ ๓ ไม่สนใจ คิดว่ามี ๗๐ – ๘๐ เขต  
ดร. สีลาภรณ์
         น่าจะเสนอไปโยงกับการประเมิน ผอ. เขต   
         ควร package ข้อเสนอไว้ รอจังหวะ  เสนอการปฏิรูปการเรียนรู้ 
รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่
         ควรเสนอ package การพัฒนาผู้บริหารแนวใหม่  ไม่ใช่แบบโบราณที่วัดไร่ขิงจัด   หรือโครงการพัฒนาผู้บริหารของคุรุสภาที่ยังทำแบบเดิมๆ   
นพ. ยงยุทธ
         ถ้าเอาโครงการ ไปขายดูต่ำ
นพ. วิจารณ์
          ต้อง marketing แบบใหม่
นพ. ยงยุทธ
         สงสัยทำไม สคส. บูมมาก   อยากเรียนรู้ว่าทำอย่างไร
นพ. วิจารณ์
         ต้องมาทำงานด้วยกัน
ดร. เจือจันทร์
         ลำปางเขต ๑  มีศึกษานิเทศก์มาก    ส่งไปช่วยเขต ๒ – ๓  ร่วมมือกันในพื้นที่    และเชื่อมกับ จว. อื่นอีก
         กศธ. ยังจับน้อยไป  ผอ. เขต กระหายการสร้างนวัตกรรม   มีการสร้างนวัตกรรมมาก ตอนนั้นเน้นการจัดการมากกว่าคุณภาพ รร .  ตอนนี้ต้องเน้นไปที่คุณภาพการเรียนการสอน
          สงสัย มี รร. ขนาดเล็กหรือไม่   มีไหมที่ ผอ. เขตไม่เอาไหน   แต่มี รร. ที่พัฒนา แสดงว่าไม่จำเป็นต้องอาศัยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  
         เขตลำปางได้ งบประมาณบางส่วนจาก สพฐ.   
          Hollywood Model – outsource  สพฐ .ไม่เข้าใจ
ดร. สีลาภรณ์
        สถาบันพระปกเกล้า  สถาบันพิ่มผลผลิต จัดหลักสูตร   โปรแกรมทำงานร่วม   ขายกับผู้ต้องการบริการ   กศธ. ควรมีโมเดลซื้อบริการ 
         น่าจะเปลี่ยน สพฐ. จาก supplier เป็นผู้ซื้อบริการ   
อ. ไกรเดช ไกรสกุล
         สมุทรปราการ เขต ๑   outsource อบรมครู ๑๗ – ๑๘ ครั้ง   ใช้เงิน ๔ แสน   พอมาฟังโครงการ บอกว่าโครงการมาช้าไป  
นพ. ยงยุทธ
         กทม. จะประเมินรอบ ๒   เร่งทำ ๘๐ โรง   เกิดสภาพประเมินเพื่อประเมิน  
อ. สมควร
         รร. บ่อทราย สงขลา เป็น รร. ขนาดเล็ก  มีครู ๘ คน สำเร็จมาก    ครูใหญ่มีผลมาก    ความกะทัดรัดบวกผู้นำ    รร.ใหญ่ ครู ๓๐๐ อุ้ยอ้าย  
ดร. สีลาภรณ์
         ดร. เลขา   ดร. สุวัฒน์ ไปพบที่ฉะเชิงเทรา  รร. บางปะกงวิทยายน  (ศ. ดร. วิจิตร เป็นประธาน) เสนอตัวเข้าโครงการจัดการความรู้   เขตไร้สปิริต   เรามีเงื่อนไขว่าเขตต้องสนับสนุน   รร. เพิ่งเข้า ToPSTAR   มีความเห็นเห็นว่า รร. ต้องการพี่เลี้ยง    ต้องทำนานพอจน institutionalize  
         ฟัง รร. เล่าความภูมิใจ สนุกมาก  ยิ่งเล่ายิ่งมัน   ใช้เด็ก ม. ปลาย มาอบรมเป็นพี่เลี้ยงโครงงานวิทย์     วิธีจัดการเด็กก้าวร้าว   ฯลฯ
         แต่ ToPSTAR ซับซ้อน ทำ KM ยาก จึงต้องใช้ระบบพี่เลี้ยง      
อ. ไกรเดช ไกรสกุล
         กำลังคิดรับรอง BP   พัฒนาเกณฑ์    รร.  ต้องถอดบทเรียนโดยใช้ จค   
นพ. วิจารณ์
         ควรใช้กระบวนการร่วมกันพัฒนาเกณฑ์    การรับรอง BP ระวังผลเสีย 
ดร. เจือจันทร์
         เกรงภารกิจหลักจะหาย   
นพ. ยงยุทธ  
         ไม่มีอะไรให้   แค่ยกย่อง  
ดร. สีลาภรณ์ 
         ทำให้เป็นระบบการ เรียนรู้   อย่ายกมากจนกลายเป็นเทวดา    ให้ยอมรับว่าคนเราเก่งบางมิติ  บางด้าน 
         อมรวิชช กำลัง map นวัตกรรมการ รร ลงแผนที่ GIS  
         ความสนใจเรียรู้สิ่งใหม่ๆ ในวง กศธ. มีน้อยมาก  
         มหกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้  
ดร. เจือจันทร์
         รมต. ศธ. จะจัดการศึกษาสัญจร   ค้นหาเรื่องดีๆ   
ดร. สีลาภรณ์
         ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแถวนอกก่อน   แล้วให้ข้างนอกเปลี่ยนข้างใน  
ดร. ประวิต
         เวลานี้ รร. ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหวังพึ่งส่วนกลาง

         หลังจากนั้นมีการพูดกันเรื่องความร่วมมือกับ สคส. เพื่อนำ KM ไปใช้ขยายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างเป็นระบบต่อไป

   

บรรยากาศในห้องประชุม ๒ 

บรรยากาศในห้องประชุม ๓ 

 


วิจารณ์ พานิช
๑๔ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#สถาบันการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 19113, เขียน: 15 Mar 2006 @ 14:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)