ลดาวัลย์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในองค์การ
เมื่อวันที่ 28 กพ. ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ได้รับความกรุณาจากอ. ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  เป็นวิทยากรในการบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง Sharing for Learning  ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นบริการวิชาการสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เป็นองค์กร หรือสถาบันที่ให้บริการรักษาพยาบาล  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM ให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินประชุมเป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจาก  อ.ประพนธ์  แล้วยังได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งกรุณามาให้มุมมองเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ KM เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรในกรมราชทัณฑ์ เป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   ในตอนท้ายของรายการทุกท่านที่เข้าประชุม  ยังได้แง่คิดในการดำเนิน KM  ในสถาบันของท่านที่เหมาะสมกับบริบท  กระบวนการ KM ที่ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้ดำเนินการมาโดยใช้กระบวนการ Dialogue  เป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล การเริ่มต้นกระบวนการ KM ด้วยวิธีการ Dialogue เนื่องจากต้องการใช้คนเป็นฐานในการปรับพฤติกรรม  หรือสร้างวัฒนธรรมใหม่  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักของ BSC ที่เรากำหนดไว้  โดยความเป็นจริงแทบจะกล่าวได้ว่าในทุกสถาบันทางด้านสาธารณสุขจะมีการใช้กระบวนการของ KM อยู่  โดยที่บางสถาบันอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจ  ถ้าจะลองกลับไปนึกถึงกิจกรรม/โครงการ  กระบวนการต่างๆ  ที่ผ่านมาในการพัฒนาการดำเนินการต่างๆ  จะพบว่าได้มีกระบวนการของ KM  แทรกอยู่ในโครงการเหล่านั้น  ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการจะใช้กระบวนการ  KM  ในองค์การต่างๆ  ผู้บริหารต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดว่าจะทำ KM หรือใช้กระบวนการ KM  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  แต่ไม่ควรคิดว่าจำเป็นต้องสร้างกระบวนการ KM ให้เกิดในองค์กร  เนื่องจากองค์การอื่นๆ  มี เค้ามีอะไร เราควรจะมีอะไรอย่างนั้น ประเด็นสำคัญต้องวิเคราะห์แนวทางดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร    เรามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดกระบวนการ KM ที่ทำให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและร่วมมือร่วมใจกับเราในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ หรือการพัฒนานำองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะผู้บริหารทางการพยาบาล คงจะต้องมองว่าคนของท่านพร้อมที่จะรับกระบวนการเข้าไปดำเนินการหรือไม่  สิ่งสำคัญคือ เราคงต้องรู้จักคนของเราอย่างเพียงพอว่าเราจะใช้กระบวนการอย่างไรในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ  และให้คนของเรานำกระบวนการ KM  ไปใช้ให้เหมาะกับบรรยากาศขององค์กร   หรือนำกระบวนการ  KM  ไปใช้เพื่อพัฒนาบรรยากาศขององค์การ  และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cnochulahospital

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18706, เขียน: 13 Mar 2006 @ 22:50 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ประพนธ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

หวังว่าทางฝ่ายการพยาบาลคงจะใช้ GotoKnow เป็นอีกเวทีหนึ่งในการทำ Dialogue นะครับ