One Stop Service (๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคลื่อนที่สู่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙

แดทูมูฟจริง

เช้านี้ศูนย์บริการวิชาการทำงานไร่เรียงเวลากันดังนี้ครับ
๐๘.๐๐ One Stop Service (Link) นำทีมเสื้อเหลือง (อภินันทนาการ จาก รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ)โดย ผช.ผอ. อาจารย์ สุวัฒน์ บุญจันทร์ ผช.ผอ.พิชัย เล่งพาณิชย์ ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ บัณฑิตวิทยาลัย และ ทีมงานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน นำทีมโดย ที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ(เสื้อแดง) ออกเดินทางโดยรถตู้และรถกระบะรวมทั้งสิ้น ๖ คัน เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ (ภาพ)

ขบวนทีมงาน ม.ข และ ก.พ กำลังตั้งขบวนรถ คุณธวัช กำลังมองยืนบัญชาการ และ ช่วยขนของขึ้นรถส่วนตัวไปอีกหนึ่งคันและไปค้างล่วงหน้ารอที่จังหวัดร้อยเอ็ด
JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)