การประชุมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Learning By Meeting

13 มีค.49 ประมาณ13.30 น.เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ BIO1 ในฐานะคณะกม.M&E มีผ้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 20 คนสิ่งที่คาดหวังกับการประชุมทุกครั้งก็คือหวังจะได้ข้อคิดหรืออะไรใหม่ๆ (Learning By Meeting) เพื่อพัฒนางาน  วาระการประชุมคร้งนี้ เพื่อร่วมกันประเมินการทำงานขององค์กรด้านคุณภาพโดยใช้ Toolของโครงการ HIVQUAL-Tซึ่งมี 6 ด้าน 17 ข้อ คล้ายๆแบบประเมินของ HPH แต่เน้นเฉพาะด้านHIV เลขาฯได้ทดลองให้คณะกม.และผ้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนได้ลองทำแบบประเมินมาก่อนและนำเสนอเป็นPWสรุปในที่ประชุมว่าแต่ละข้อให้คะแนนกันเป็นอย่างไร ก็จะเห็นภาพว่าแต่ละข้อ ให้คะแนนเท่าไร การกระจายของคะแนนก็จะบอกความแตกต่างของความคิด ความเข้าใจ รวมทั้งภาพการสื่อสารในองค์กรได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมคร้งนี้ก็คือ 1. การมีตัวอย่างนำเสนอและที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมๆกันจะช่วยกระชับเวลาได้มาก 2.อยู่ในประเด็น3.เป็นการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 4.ใช้เวลาการประชุมน้อยได้ประโยชน์ สิ่งที่คาดหวังว่าจะนำไปปรับใช้กับคณะกม.HPH เพื่อเป็นการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 

หาวิธีประชุมได้จากเวลาที่เรามีอย่างจำกัดและปรับมาจากการวิจัยที่เรียกว่าDelphile technic และคำปรึกษาจากหมอรังสิมาประกอบกันค่ะ

                                               อัจฉรา