ทัวร์ Kcenter กรมอนามัย (7)

การนำแหล่งที่น่าเรียนรู้มาแสดง เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ Kcenter ได้เข้าไปสืบค้นหา website ที่น่าสนใจอื่นๆ

 

Kcenter ได้เตรียม webboard ไว้ให้สำหรับผู้ที่อยากคุยกับทีม หรือชาวกรมอนามัย หรือส่งข่าวถึงกันและกันด้วย ... แต่ต้องขอยอมรับว่า การใช้เวทีนี้ยังไม่มากเท่าที่ควร

อีกส่วนหนึ่งของ Kcenter เราได้สร้างคอลัมน์ Forum ไว้ เพื่อเอื้อต่อชาวกรมอนามัย และผู้ที่สนใจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนกันระหว่างกลุ่ม กลุ่มที่เริ่มต้น จะมีอยู่ 3 เรื่อง ก็คือ

  1. เรื่องเล่า เร้าพลัง ... เป็นการนำเรื่องเล่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวกรมอนามัย ในช่วงที่เป็นน้องใหม่ KM จริงๆ (ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องมากค่ะ) ลองไปอ่านเรื่องเล่าได้ และลองมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันสิคะ แล้วจะรู้ว่า เราเปลี่ยนไป๋
  2. เรื่อง TQM ... ก็เป็นช่วงใหม่ๆ ของการอบรม TQM เหมือนกัน ตอนนั้นส่งข่าวถึงกันมาก แต่ตอนนี้ เป็นการลุยงานกันมาก เลยเปลี่ยนเวทีการติดต่อไปทาง mail กันเสียแล้วละค่ะ
  3. เรื่อง บุหรี่ ... เป็นตัวประเดิมเปิด Forum นี้ละค่ะ

ส่วนสุดท้ายของ Kcenter ที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมาก ก็คือ Sharing of Knowledge แต่ไม่ได้เหมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ GotoKnow นะคะ แต่เป็นการนำแหล่งที่น่าเรียนรู้มาแสดง เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ Kcenter ได้เข้าไปสืบค้นหา website ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมทาง KM เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองค่ะ มีทั้งไทยและเทศ อาทิเช่น The TQM Magazine, Quality Network, ศูนย์ความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), การจัดการความรู้ใน ศิริราช, การจัดการความรู้ ในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง, การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มอ., การจัดการความรู้ในงานนโยบายสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ

นี่ก็คือ ภาพทั้งหมด ของ Kcenter ค่ะ ซึ่งทีม KM ก็ยังคิดว่า ยังไม่โดนใจ เนื่องจากว่า ความคาดหวังของทีมต้องการให้ Kcenter เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากกว่านี้ (ซึ่งเมื่อมาใช้เวที GotoKnow ก็ติดใจแล้วละค่ะ เพราะว่ามีสมาชิกแลกเปลี่ยนเยอะมาก ถ้าเราไปทำเอง คงมีโอกาสเช่นนี้น้อยกว่า และที่สำคัญคือ ฟรี ค่ะ ไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆ นอกจากสมอง และใจที่จะสกัดความคิด ความรู้ที่ไปเรียนรู้มา เพื่อนำมาสื่อสารให้ชาว GotoKnow ได้รู้จักเราชาวกรมอนามัยมากขึ้น ... คือว่า ตอนนี้ ทำไป เรียนรู้ไปค่ะ)

แต่ว่า อีกไม่นานเกินรอ Kcenter ก็มีแผนว่าจะปรับโฉมใหม่นะคะ ก็ขอเชิญชวนให้ติดตามตอนต่อไปค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (1)

พ.ญ.ลัดดา
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณหมอคะ

         เนื่องจากดิฉันเป็น Staff ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก)  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการทำ KMในสถาบันโดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน   อ.วิจารณ์และคุณหมอสมศักดิ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำว่าให้สร้าง "คูณอำนวย"เพื่อกระตุ้นให้มีการทำ KM ทั้งองค์กร   ในการดำเนินการนี้จะจัดให้มีการเรียนรู้โดยการจัดให้มีเวทีแลกเปลียนเรียนรู้แบ่งกลุ่ม  ซึงจะต้องมีวิทยากรที่มีทักษะในกระบวนการทั้ง บรรยายนำ และวิทยากรกลุ่ม   อ.วิจารณ์แนะนำให้ขอความร่วมมือจากกรมอนามัย  ซึ่งมีวิทยากรหลักคือ  คูณศรีวิกา ,คุณหมอนันทา ,คุณหมอนนทลี และคุณสร้อยทอง    จึงเรียนปรึกษามาที่คุณหมอและคณะว่าจะกรุณาช่วยเป็นวิทยากรให้ได้ไหมคะ  ข้างล่างคือบันทึกของอ.วิจารณ์ที่ให้คำแนะนำใน Blog ค่ะ

      ลัดดา

เปลี่ยนใจเรื่อง รพ.เด็ก

         ผมเคยบันทึกเรื่อง KM รพ.เด็ก ไว้ (click)   บัดนี้ รพ.เด็ก (ชื่ออย่างเป็นทางการคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดการความรู้  ตามคำสั่งที่ 213/2549  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549  มีหมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์กับผมร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย   มี พญ. วินัดดา  ปิยะศิลป์ เป็นประธาน,  นส. พัชรวาลย์  ตันติเศรษฐ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ   โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1. วางแผนการดำเนินการจัดการความรู้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรตามแผน
3. ประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

         ผมยินดีให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการนี้ครับ   แต่ขอเปลี่ยนใจเรื่อง สคส. ไปรับงาน consult   เพราะ สคส. เรา "ลอกคราบ" แล้วครับ  คือเปลี่ยนจากเน้นงานฝึกอบรม  งานจัดตลาดนัด  ไปเน้นงานขับเคลื่อนเครือข่ายครับ

คำแนะนำในชั้นนี้คือ
1. เตรียมสร้าง "คุณอำนวย"
2. เตรียม "เรื่องเล่า" ความสำเร็จ
3. เตรียมขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จ

          ในการดำเนินการสร้าง "คุณอำนวย" นั้น   กรมอนามัยมีวิทยากรมาช่วยเหลือได้ครับ

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49