Kcenter ได้เตรียม webboard ไว้ให้สำหรับผู้ที่อยากคุยกับทีม หรือชาวกรมอนามัย หรือส่งข่าวถึงกันและกันด้วย ... แต่ต้องขอยอมรับว่า การใช้เวทีนี้ยังไม่มากเท่าที่ควร

อีกส่วนหนึ่งของ Kcenter เราได้สร้างคอลัมน์ Forum ไว้ เพื่อเอื้อต่อชาวกรมอนามัย และผู้ที่สนใจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนกันระหว่างกลุ่ม กลุ่มที่เริ่มต้น จะมีอยู่ 3 เรื่อง ก็คือ

  1. เรื่องเล่า เร้าพลัง ... เป็นการนำเรื่องเล่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวกรมอนามัย ในช่วงที่เป็นน้องใหม่ KM จริงๆ (ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องมากค่ะ) ลองไปอ่านเรื่องเล่าได้ และลองมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันสิคะ แล้วจะรู้ว่า เราเปลี่ยนไป๋
  2. เรื่อง TQM ... ก็เป็นช่วงใหม่ๆ ของการอบรม TQM เหมือนกัน ตอนนั้นส่งข่าวถึงกันมาก แต่ตอนนี้ เป็นการลุยงานกันมาก เลยเปลี่ยนเวทีการติดต่อไปทาง mail กันเสียแล้วละค่ะ
  3. เรื่อง บุหรี่ ... เป็นตัวประเดิมเปิด Forum นี้ละค่ะ

ส่วนสุดท้ายของ Kcenter ที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมาก ก็คือ Sharing of Knowledge แต่ไม่ได้เหมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ GotoKnow นะคะ แต่เป็นการนำแหล่งที่น่าเรียนรู้มาแสดง เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ Kcenter ได้เข้าไปสืบค้นหา website ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมทาง KM เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองค่ะ มีทั้งไทยและเทศ อาทิเช่น The TQM Magazine, Quality Network, ศูนย์ความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), การจัดการความรู้ใน ศิริราช, การจัดการความรู้ ในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง, การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มอ., การจัดการความรู้ในงานนโยบายสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ

นี่ก็คือ ภาพทั้งหมด ของ Kcenter ค่ะ ซึ่งทีม KM ก็ยังคิดว่า ยังไม่โดนใจ เนื่องจากว่า ความคาดหวังของทีมต้องการให้ Kcenter เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากกว่านี้ (ซึ่งเมื่อมาใช้เวที GotoKnow ก็ติดใจแล้วละค่ะ เพราะว่ามีสมาชิกแลกเปลี่ยนเยอะมาก ถ้าเราไปทำเอง คงมีโอกาสเช่นนี้น้อยกว่า และที่สำคัญคือ ฟรี ค่ะ ไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆ นอกจากสมอง และใจที่จะสกัดความคิด ความรู้ที่ไปเรียนรู้มา เพื่อนำมาสื่อสารให้ชาว GotoKnow ได้รู้จักเราชาวกรมอนามัยมากขึ้น ... คือว่า ตอนนี้ ทำไป เรียนรู้ไปค่ะ)

แต่ว่า อีกไม่นานเกินรอ Kcenter ก็มีแผนว่าจะปรับโฉมใหม่นะคะ ก็ขอเชิญชวนให้ติดตามตอนต่อไปค่ะ