Passion Plan and Daily Process Management (3)

JJ
จากคณะแพทยศาสตร์ สู่ศูนย์บริการวิชาการ

Policy Deployment

๐๘.๒๐ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการที่สำนักงาน ได้เริ่มกิจกรรม Daily Process Management (Link) เพื่อให้สานนโยบายสู่การปฏิบัติจริง หรือ เรียกว่า Policy Deployment

 โดยทีมงานแต่ละท่านได้เล่าสู่กันฟังถึง แผนปฏิบัติการประจำวัน เพื่อทุกท่านจะได้รับทราบและรับรู้ในการทำงานร่วมกันและประสานกัน โดย คุณแอน รับหน้าที่เป็น คุณลิขิตเช้านี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติจริงในวันต่อไป

 กิจกรรมเช่นนี้ได้ปฏิบัติในภาควิชารังสีวิทยา โดยเฉพาะหน่วยรังสีวินิจฉัย คราวที่ผมเป็นหัวหน้าภาควิชา  เราจะเริ่มทบทวนผลการปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่ ๐๗.๔๕ น ยกเว้นวันพฤหัสที่จะมีกิจกรรมในหน่วยสองกิจกรรม คือ การประชุมของทีมงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค พยาบาล ธุรการ ในขณะที่รังสีแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านมีการจัด Interdepartmental Conference ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 ดังนั้นหลังจากทำความเข้าใจและซักซ้อมกับทีมงานในศูนย์บริการวิชาการมาหลายรอบ เราเริ่มปฏิบัติจริงตามแผนที่เราตกลงกันล่วงหน้า และ ทุกท่านได้มาเล่า แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือ ตาม “สมรรถนะ ที่ศูนย์กำหนด” ถือว่าเป็นการฝึก “คุณกิจ” ให้ถ่ายทอด Passion Plan และ จะมีการหมุนเวียน “คุณลิขิต” ฝึกให้ทุกคนหัดบันทึกในทุกทุกเช้า และ นำมารายงานในวันต่อไป เพื่อสร้าง ส.สร้างนิสัยและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#k-sharing#5ส#5r#พัฒนาสถานที่สู่คน

หมายเลขบันทึก: 18701, เขียน: 13 Mar 2006 @ 21:50 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)