ส่วนกลาง "เชื่อม KM" กับจังหวัด

การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับทีมงาน และการเชื่อมโยงงานสู่ภาคปฏิบัติ

ส่วนกลาง "เชื่อม  KM  กับจังหวัด"

   ตอนนี้ การทำงาน "จัดการความรู้" ของกรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มมีการขยายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับ KM  โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้  gotoknow.org ของ สคส. สู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด ตัวอย่างเช่น

     1. ทีมงานจัดการความรู้ของจังหวัดพิษณุโลก (เป็น 1 ใน 18 จังหวัด นำร่อง) ได้สมัครเป็นสมาชิก gotoknow.org ของ สคส. และ Like เพื่อดึงขึ้นหน้า Web ของจังหวัด ซึ่งเป็นฝีมือของ คุณลือศักดิ์  คงสุข

     2. ทีมงานจัดการความรู้ของส่วนกลาง "กำลังเชื่อมโยงระบบการเผยแพร่ความรู้" กับเจ้าหน้าที่และจังหวัด ที่มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรวบรวมเนื้อหาและจัดทำคลังความรู้ ซึ่งมี คุณวิรัช    จันทรโรทัย  ร่วมกับกองวิจัยฯ ในการดำเนินงานดังกล่าว

     3.  การถ่ายทอดความรู้เพื่อฝึกทำและใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางช่องทาง gotoknow.org ของ สคส. ได้มีการหารือเพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่ขึ้นในส่วนกลาง  โดยมี  คุณนันทา              ติงสมบัติยุทธิ์ เป็นผู้ประสานงาน และ คุณศิริวรรณ หวังดี และคณะ เป็นผู้ปฏิบัติการ

     4.  การพัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่อง การฝึกสกัดความรู้และการเขียนองค์ความรู้  ซึ่งกำลังซึมเซาะและสะสมเข้าสู่วงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรอการตอบรับและ OK. อย่างเป็นทางการ  โดยมี  คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย  คุณสำราญ  สาราบรรณ์  และคณะ  เป็นผู้ดำเนินการ

     5.  การรวบรวมและเชื่อมโยงการจัดการความรู้ที่หลากหลายเข้ามาไว้ ณ จุดเดียวกัน ของหน่วยงาน ก็กำลังดำเนินการด้วยเช่นกัน  โดยมี คุณอุษา ทองแจ้ง  คุณอรสา  ดิสถาพร  และคณะ  กำลังหารือเรื่องนี้กันอยู่

    6.  อื่น ๆ

   ซึ่งเป็นรายละเอียดคร่าว ๆ ของการทำงานเกี่ยวกับ "การจัดการความรู้ KM" ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะเชื่อมโยงการทำงานและพยายามทำให้เนียนเพื่อเป็นเนื้อเดียวกันของคำว่า     "ทีมงาน" ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ (จังหวัด)

                                         ศิริวรรณ  หวังดี

                                         13 มีนาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#km#เครือข่าย#การบริหารจัดการ#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#การสร้างทีมงาน#พัฒนาคน

หมายเลขบันทึก: 18682, เขียน: 13 Mar 2006 @ 16:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับทีมงานของส่วนกลางด้วยครับ
ไพโรจนฺ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ไปเยี่ยมหลายจังหวัดแล้ว ช่วยบอกเขาด้วยว่า เฝ้าดูและเป็นกำลังใจ คอยสนับสนุนอยู่