KM สร้างความสนุกในเวทีการประชุม


การสนับสนุน "การจัดการความรู้" ของผู้นำ

KM  สร้างความสนุกในเวทีการประชุม

   เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2549 ก็ได้มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2549 โดยมี กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งผู้เข้าประชุมมีประมาณ 20 คน ที่เป็นคณะทำงานเรื่อง การบริหารองค์ความรู้ โดยมี ผอ. มนตรี วงศ์รักษ์พานิช  เป็นประธานที่ประชุม

   ก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เข้าร่วมเวทีการประชุมของคณะทำงาน KM เพราะเป็นคนใหม่ของวงการ ได้นั่งสังเกตดูรุ่นพี่ทำงานและร่วมกันปรึกษาหารือ ทั้งเรื่องงาน เนื้อหาสาะ  การพัฒนาคน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้งานดังกล่าวบรรลุผล

   มีสิ่งหนึ่งที่เกิดการเรียนรู้และประทับใจ คือ ผู้บริหารองค์กรของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) คือ ท่าน ผอ. มนตรี วงศ์รักษ์พานิช  ได้ให้การสนับสนุน ดูแลการปฏิบัติงานและร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนางานร่วมกับทีมงานที่ดีมาก  ทำให้เห็นถึง กำลังใจที่เกิดขึ้นและบทบาทของ "ผู้นำ" เพื่อให้นักวิชาการได้ทำงานอย่างที่คิด โดยเฉพาะท่านทำบทบาทของ     "คุณอำนวย" ได้อย่างแท้จริง

   นอกจากนี้บรรยากาศของเวทีการประชุมเปรียบเสมือน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"  บรรยากาศ  สนุกสนานเฮฮา  เดี๋ยวพี่คนนั้นพูด เดี๋ยวพี่คนนี้พูด  สลับกันไปมา จึงได้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายของการพัฒนางาน และเมื่อแต่ละคนพูดแสดงความคิดเห็นจบ  ท่านประธานก็ทำหน้าที่เป็น      คนจับประเด็นข้อมูลและสรุปผลจากความคิดเห็นทั้งหมด แล้วย้อนกลับหรือสะท้อนสู่เวทีการประชุมว่า "ประเด็นนี้ทุกท่านเห็นด้วยมั้ย" หรือ "ประเด็นนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้าง" หรือ "เรื่องนี้..ตกลงแล้วจะสรุปว่าอย่างไรดี" เพราะจะได้เป็นของทุกท่านและส่วนรวมในการหารือครั้งนี้

   จึงเป็นความประทับใจที่ "ถ้าผู้นำ...มีวิสัยทัศน์...และเปิดโอกาส...การทำงาน KM ก็สนุกสนาน"  ได้เห็น "เทคนิคการนำประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"  และได้เรียนรู้ "เทคนิคการจับประเด็นและเทคนิคการสรุปเรื่องของผู้บริหาร"  ซึ่งนับว่ามีประโยชน์กับการทำงาน และการก้าวเดินต่อไปของ "การจัดการความรู้"  KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร.

                                               ศิริวรรณ  หวังดี

                                              13 มีนาคม 2549

  

หมายเลขบันทึก: 18680เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2006 16:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 20:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
มาให้กำลังใจกันมาก ๆ หน่อย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี