วันนี้  วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551  ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   อันเป็นวันสุดท้ายของการพัฒนา 

ครูอ้อยเคยเขียนแล้วในบันทึกเรื่อง .....อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเป็นอย่างไรกัน(4) 

เมื่อวานนี้  กับวันนี้  ได้รับการพัฒนาจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ  ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ท่านได้อบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยให้การบ้านมาฝึกปฏิบัติด้วย   ....เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ.....เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและการใช้นวัตกรรม

อูยยยย  ครูอ้อยยังไม่ได้ทำเลย

Sr55

ท่านวิทยากร  ได้อธิบายให้ครูอ้อยเข้าใจ  ถึงความแตกต่างระหว่าง วิจัย กับ นวัตกรรมแล้ว  

ครูอ้อยก็รู้แล้วว่า  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  หรือวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ....ควรจะเลือกใช้การรายงานชนิดใด   ที่มีข้อคำถามอยู่เป็นประจำว่า  ทำเรื่อง  สื่อ  นวัตกรรม  เป็นอย่างไร  เข้าใจแล้ว 

ท่านก็ต้องติดตามอ่านในบันทึกต่อไปแล้วล่ะ  เพราะเช้านี้  ครูอ้อยต้องทำการบ้านเพื่อการพัฒนาในวันนี้ต่อไป    .....ขออภัยและขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม