• วันนี้(6 มิย 51) ได้เชิญท่านเกษตรอำเภอ และน้องๆเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทั้ง 8 อำเภอ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านสารสนเทศของหน่วยงาน เป็นงานใหม่สำหรับผมที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานด้านข้อมูลที่มีการรายงานระบบ Online ได้รับคำแนะนำที่ดีๆจากน้องๆมากมาย ส่วนหนึ่งก็ได้แนวร่วมในการทำงาน ผมเองก็มีโอกาสเล่าให้ฟังในเรื่องที่ไปอบรมมาจาก เขต5เกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  • ท่านอำเภอก็ได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากได้ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้วและการใช้ประโยชน์ผมได้มอบแผ่นซีดีที่ทางศูนย์สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตรกรได้มอบให้มากับทุกอำเภอ ภารกิจหลังจากนี้ทางอำเภอก็จะได้ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และได้นำมาใช้ประโยชน์จริงๆเสียที คาดหวังอย่างนั้นทุกคน เพราะจำได้ว่าพวกเราเหนื่อยกันมามากแล้วสำหรับงานชิ้นนี้ ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน เพิ่งจะเริ่มเห็นเค้าลางของความสำเร็จ
  • ขวัญและกำลังใจเท่านั้นที่จะทำให้งานสำเร็จ ก่อนหน้านี้เมื่อพูดถึงทะเบียนเกษตรกร ทุกคนจะบ่นว่าอีกแล้วหรือ แต่วันนี้ดีขึ้น