นลินกานต์ ผ่องใสศรี

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม

         คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในระบบการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรื่องเนื้อหา หรือกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนรวมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราจัดทำไว้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          ถ้าเด็กสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็สามารถเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ได้อีก อย่างง่ายดายและรวดเร็ว   การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา  และเด็กสามารถเลือกเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 

          ดังนั้นดิฉันคิว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดี เหมาะกับเด็กในยุคปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นลินกานต์ความเห็น (0)