ผมว่าคอมพิวเตอร์สอนเป็นสิ่งทีทุกคนในแวดวงการศึกษาต้องทำความรู้จักให้มากๆเพราะมีประโยชน์มากมายมหาศาล