บุญเหลือ หอมเนียม.....ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร

  ติดต่อ

  ความหมาย  

 

        คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ทั้งข้อความ  ภาพและสียง  มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้    มีลักษณะการนำเสนอเป็นตอนเรียงลำดับไปเรื่อยๆ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง (Self Learning) สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เลือกบทเรียนที่สนใจ  แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ และสามารถรับการตอบสนองได้ทันที

        

 

     

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุญเหลือ

หมายเลขบันทึก: 18641, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 11:06:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)