ธวัช บุตรศรี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในมุมมองความคิด

ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนำเอาหลักการทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาใช้  หลักการทฤษฎีทางจิตวิทยามาบูรณาการในการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยผ่านสือ่ทางคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพเป็นเสียง  ถ้าเปรียบเสมือนการทำอาหารก็คือการปรุงอาหารให้ดีที่สุดมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ นั้นแหละโยมก็เท่ากับว่าการรวมมิตรสรพพคุณทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานต่อไป เจริญพร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธวัช บุตรศรีความเห็น (2)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
สาธุ สาธุ
สันติสุข ผดุงศัพย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมมีความสุขที่ได้วิชาคอม