ใบบัวบก (CENTELLA ASIATIGA LIM )

ชื่อบัวบก   เป็นชื่อของพืช 2 ชนิด ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามท้องนา แถบภาคกลาง และภาคใต้ มีหัวใต้ดิน ใช้เป็นอาหารในบางท้องถิ่น  แต่ชนิดจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นอีกชนิดหนึ่ง คือ ชนิดที่เราใช้จิ้มนำพริก หรือที่มีขายตามท้องตลาด  ทำเป็นนำคั้นใส่นำแข็งที่มีชื่อว่า นำบัวบก เชื่อกันว่ากินแก้ชำในเป็นยาเย็น  ถ้าเป็นนำคั้นจากใบสดและบริสุทธิ จะพบว่ามีกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมนี้ได้จากนำมันหอมระเหย  นอกจากนี้ยังพบสารเคมีหลายอย่าง รวมทั้ง อัคคาลอยด์ ไฮโดรโคไทลิน ( HYDROCOTYLIN ) จากต้นในใบ และรากพบสารที่มีรสขม เวลาริน (VELLAINE)

ชาวจีนและชาวไทยนิยมดื่มนำคั้น " เป็นยาเย็น " แต่ชาวอินเดียใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับนำเหลืองเสีย และช่วยเจริญอาหาร ทั้งต้นทำเป็นยาดองใช้รักษาโรคเรื้อน ซึ่งพบว่าต้นบัวบกที่ปลูกในมาดากัสกา เขาสามารถสกัดสารไกโคไซด์ (GHYCOSIDE )  ซึ่งเอเซียดิโคไซด์  (ASIATICOSIDE) เป็นสารสำคัญที่ใช้บำบัด "อาหารโรคเรื้อน"  โดยสารตัวนี้อ่อนลงและถูกทำลาย โดยใช้ยาอื่นช่วยได้ง่าย มีการทดลอง ทำสารที่ใช้ฉีดรักษาพบว่าการเริญเติบโตของโรคหยุดหายไป ริ้วรอยอักเสบตามนิ้วมือ และที่ต่างๆ ก็ทุเลา และพบว่าใช้บำบัดวัณโรคบางอย่างได้