สิริกร เพ็ชรสุ่ม

- คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย โดยใช้ในรูปแบบโปรแกรมต่างๆ อาจจะเป็นลักษณะของบทเรียนต่างๆ แบบฝึกหัดต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย และมีผู้สนใจ หรือผู้เรียนเข้ามาศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

- ข้อดี

    ใช้สอนแทนผู้สอนได้ และสามารถให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองได้หรือใช้สอนทางไกลก็ได้ ฯลฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิริกรความเห็น (0)