อะไรที่ได้จากการดูงานบริษัท TOYOTA

  เปิด NUKM Blog  พบว่า สมาชิก ม.น. ที่ไปดูงานที่บริษัท TOYOTA อาทิ  อ.สมลักษณ์  อ.มาลินี  บอย  ตูน  ได้เขียน AAR  แล้วทำให้ดิฉันต้องเขียน AAR ใน Blog บ้าง  ก่อนไปศึกษา  ดูงานดิฉันได้ถามตัวเองว่าเราจะไปดูอะไร  สิ่งที่ไปดูมาจะนำมาใช้กับหน่วยงานเราได้หรือไม่    เมื่อกลับมาดิฉันได้มาตั้งประเด็นเพื่อตอบตนเองในสิ่งที่ได้รับจากการดูงาน 

           1) ดิฉันตั้งเป้าหมายอะไรในการศึกษาดูงาน "อยากทราบว่า KM & LO ของบริษัทเอกชนเป็นอย่างไร  สร้างให้เกิดขั้นได้อย่างไร"  

           2) ได้ตามที่คาดหมายหรือไม่  "ได้ตามที่คาดหมายไว้ในระดับหนึ่งที่ได้รับฟังจากวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ TOYOTA WAY ที่มี 2 คำหลัก  และ 5 หลักการ คือ 2  Pillars (Continuous Improvement)  และ  Respect for People และ  5  Principles  (Challenge  Kaizen  Qenchi  Qenbatsu  Respect  Teamwork) 

          3)  อะไรที่ได้น้อยกว่าที่คาดหมาย  "ยังไม่เห็นวิธีการหรือตัวอย่างที่ชัดเจนในการจัดดำเนินกิจกรรม KM"

          4)  แต่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน  หากถามว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากดูงาน  "สิ่งที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ คือ การบริหารปัญหา  Go and See  การตั้งคำถาม Why  หลายๆ ครั้งก่อนลงมือปฏิบัติ  แนวคิดการนำเสนองานด้วย  A3  การสอนงานในองค์กร และการพิจารณาบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเมื่อเข้าไปในโรงเรียนจะสังเกตเห็นป้ายแขวนไว้ว่า  Good Thinking  =  Good  Product   ซึ่งเป็นคำสั้นๆ ที่เห็นภาพชัดที่น่าจะนำไปใช้เป็นแนวคิดในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวรความเห็น (2)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

2 Pillars ของ มน. (2 Strands of NU DNA) ในปัจจุบันน่าจะเป็นสิ่งที่ QAU กำลังทำอยู่คือ

1. QA (CQI) : องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านเป็นหลัก (เชิงคุณภาพ) เสริมด้วย KPI ของ สมศ. และ กพร. (เชิงปริมาณ)

2. KM (Respect for people) : Spiral model of "ความรู้" "ลปรร" and "ปฏิบัติ" (ที่ใช้เป็น NUKM Logo)

แต่ของเรามี 4 หลักการสำคัญ (4 Principles) คือ

1. หลักความสามารถ

2. หลักเสรีภาพ

3. หลักยุติธรรม

4. หลักช่วยเหลือเกื้อกูล

NUQA Staff คงจำ 4 หลักการนี้ได้ มีอยู่ใน NUQA Manual และผมได้พูดคุยกับพวกเรา หรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อย ๆ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ข้อคิดเห็นข้างต้นเป็นของเดิม หลังจากได้ข้อมูลจากการไปดูงาน Toyota ผมมีความคิดอยากที่จะเพิ่มจาก 4 Principles เป็น 5 Principles โดยการเพิ่มของเดิมเข้าไปอีกหนึ่งหลักการ คือ

5. หลักการทำงานเป็นทีม