เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor เมื่อวางบน link

P D
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเปลี่ยนรูปร่างของ Cursor สามารถกระทำได้โดยใช้ Attribute ชื่อ style
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor

ลองเลื่อนเมาส์มาชี้ แล้วเปรียบเทียบ 2 ตำแหน่งนี้ดูสิครับ ว่าแตกต่างกันอย่างไร

Hotmail.com Hotmail.com

ลิงก์แรกจะแสดง Cursor ด้วยรูปร่างมาตรฐานคือ รูปมือ ในขณะนี้ลิงก์ที่สอง จะแสดงด้วยรูปร่างนาฬิกาทราย

การเปลี่ยนรูปร่างของ Cursor สามารถกระทำได้โดยใช้ Attribute ชื่อ style โดยมีรูปแบบคือ

<P Style="cursor: รูปแบบ">...</P>

หรือ

<A .... Style="cursor: รูปแบบ">...</A>

Default
Crosshair
hand
move
text
wait
help

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Web Codingความเห็น (0)