ความเห็น 15550

อะไรที่ได้จากการดูงานบริษัท TOYOTA

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ข้อคิดเห็นข้างต้นเป็นของเดิม หลังจากได้ข้อมูลจากการไปดูงาน Toyota ผมมีความคิดอยากที่จะเพิ่มจาก 4 Principles เป็น 5 Principles โดยการเพิ่มของเดิมเข้าไปอีกหนึ่งหลักการ คือ

5. หลักการทำงานเป็นทีม