เกณฑ์การคัดเลือก “คุณกิจ” เข้า CoP ใน Workshop ของ สพท.นบ.๑


         เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  สคส.  โดย นภินทร  ศิริไทย  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของการคัดเลือก “คุณกิจ”  เข้า CoP  ของ สพท.นบ. ๑  กับผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในเขตนนทบุรี ๑ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑  รุ่นที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๙
        สาระสำคัญของการประชุมชี้แจง คือ  การคัดเลือก “คุณกิจ”  เข้าตาม CoP  จำนวน ๖ CoP   ที่กำหนดไว้  คือ  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา, การใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้, สานสายใยครูและศิษย์, ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา, การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยในแต่ละ CoP  มีโรงเรียนแกนนำอยู่แล้ว  คือ 
๑.  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒. การใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  ได้แก่  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓. สานสายใยครูและศิษย์  ได้แก่  โรงเรียนศรีบุณยานนท์
๔. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา  ได้แก่  โรงเรียนวัดปากน้ำ
๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
๖. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ได้แก่  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
และแต่ละ CoP  จะมีโรงเรียนเครือข่ายของตนเองอีก  CoP ละ  ๓  โรงเรียน
         เกณฑ์การคัดเลือกที่ชี้แจงไป คือ  ให้โรงเรียนแกนนำคัดเลือก “คุณกิจ”  เข้าร่วม โรงเรียนละ  ๗  คน  ๒  คนแรก  จะเป็น “คุณกิจ”  ที่เด่นทางด้าน CoP  ที่โรงเรียนนั้นๆ  เป็นแกนนำ  ส่วนอีก ๕ คนควรจะต้องเป็น “คุณกิจ”  ที่รับผิดชอบงานใน ๕  CoP  ที่เหลือ 
         ส่วนโรงเรียนเครือข่ายอยู่ใน CoP ใด  ก็ให้คัดเลือก “คุณกิจ”  ที่ทำหน้าที่ตาม CoP  นั้นๆ  โรงเรียนละ  ๑  คนเท่านั้น


        ตัวอย่างเช่น  CoP  การใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  มีโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  เป็นโรงเรียนแกนนำ  ก็ให้โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  คัดเลือก “คุณกิจ”  ที่ดีเด่นด้านการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมา ๒ คน  คนแรกจะทำหน้าที่เล่าเรื่อง  ส่วนอีกคนหนึ่ง (ซึ่งควรจะเป็นคนที่เคยเข้าร่วม Workshop  รุ่นที่ ๑  มาแล้ว) จะทำหน้าที่ “คุณอำนวย”   ของ  CoP  นี้   และมีโรงเรียนบดินทร์เดชาฯ,  โรงเรียนวัดตำหนักใต้ และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  เป็นโรงเรียนเครือข่าย  ก็ให้โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๓ แห่ง คัดเลือก “คุณกิจ”  ที่รับผิดชอบงานในเรื่องของการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้มาโรงเรียนละ  ๑  คน
         สำหรับ “คุณกิจ”  อีก  ๕  คนของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (โรงเรียนแกนนำ)  ก็คัดเลือกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานตาม CoP  ทั้ง  ๕  ที่เหลือ (กระจายให้ครบทั้ง ๕ CoP - CoP  ละ  ๑  คน)  คือ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา, สานสายใยครูและศิษย์, ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา, การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
โรงเรียนแกนนำอื่นๆ  ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน
         การคัดเลือก “คุณกิจ”  ตามแบบเช่นนี้ จะทำให้  โรงเรียนแกนนำแต่ละแห่งมีจำนวน “คุณกิจ”  มากพอที่จะสามารถขยับขยายเครือข่ายของตนเองได้ต่อไป  อีกทั้งยังทำให้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความหลากหลายในหลายๆ CoP  ไม่ใช่โรงเรียนหนึ่งรู้เรื่องหรือแลกเปลี่ยนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ CoP  ใด CoP  หนึ่งเพียงอย่างเดียว
หากนึกภาพบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออก  จะเห็นว่า  โรงเรียนหนึ่งๆ  จะมีชื่ออยู่ในทุกๆ  CoP  หรือทุกๆ  “แก่นความรู้”  แต่จะดีเด่นในบาง CoP  หรือ บาง “แก่นความรู้”  เท่านั้น

         ผมขอสื่อเรื่องนี้มายัง ผอ. ประไพ สุนทรมัจฉะ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

วิจารณ์ พานิช
๑๓ มีค. ๔๙

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18605เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2006 13:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 11:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿350.00 -55.83%
฿1,654.00 -60.34%
฿66.83 -44.64%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี