สร้าง link ด้วย <p>...</p>

P D
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คลิกโดยไม่ต้องใช้แท็ก <A>
คลิกโดยไม่ต้องใช้แท็ก <A>
การทำจุดเชื่อมโดยไม่ต้องใช้แท็กจุดเชื่อม <A>..</A> สามารถกระทำได้โดยใช้ Attribute ชื่อ onClick กับแท็ก <P>...</P> ซึ่งเป็นคำสั่งเพิ่มเติมใน HTML 4.0 โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้
<P onClick="window.location=' ชื่อไฟล์.html หรือ url ';" >...</P>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Web Codingความเห็น (0)