ความเห็น 15549

อะไรที่ได้จากการดูงานบริษัท TOYOTA

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

2 Pillars ของ มน. (2 Strands of NU DNA) ในปัจจุบันน่าจะเป็นสิ่งที่ QAU กำลังทำอยู่คือ

1. QA (CQI) : องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านเป็นหลัก (เชิงคุณภาพ) เสริมด้วย KPI ของ สมศ. และ กพร. (เชิงปริมาณ)

2. KM (Respect for people) : Spiral model of "ความรู้" "ลปรร" and "ปฏิบัติ" (ที่ใช้เป็น NUKM Logo)

แต่ของเรามี 4 หลักการสำคัญ (4 Principles) คือ

1. หลักความสามารถ

2. หลักเสรีภาพ

3. หลักยุติธรรม

4. หลักช่วยเหลือเกื้อกูล

NUQA Staff คงจำ 4 หลักการนี้ได้ มีอยู่ใน NUQA Manual และผมได้พูดคุยกับพวกเรา หรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อย ๆ