ผมขอเอาตัวอย่างคำกล่าวที่เขียนพยายามหัดเขียน ดังที่เคยเล่าไว้มาเสนอ พอเป็นตัวอย่าง 2 ตัวอย่างครับ

ตัวอย่างแรกคือ

Opening Remark

 

 

                                                      By

 

H.E. Dr. Vallop Thaineua

Deputy Minister for Public Health

                                                  Thailand

 

 

 

 

 

At the

Ministerial Regional Forum on Environment and Health

In the Southeast and East Asian Countries

 

 

 

 

Bangkok, Thailand

Thursday 9 August 2007

 

 

 

 

 

 

May It Please Your Royal Highness,

Your Excellencies,

Professor Sir Gordon Conway,

Dr. Margaret Ann Liu,

Professor Nay Htun,

Representatives of World Health Organization and United Nation   

  Environment  Programme,

Distinguished delegates,

Ladies and Gentlemen.


On behalf of the Thai Government, I am profoundly honoured and most privileged that Your Royal Highness has graciously consented to preside over this Ministerial Regional Forum on Environment and Health in Southeast and East Asian Countries, to deliver a keynote lecture and to chair the scientific segment in which Professor Sir Gordon Conway, Dr. Margaret Ann Liu and Professor Nay Htun will take part in a round table discussion.

 

The Ministerial Regional Forum on Environment and Health today is organised responding to Your Royal Highness' proposal two years ago at the Scientific Conference on Asia-Pacific Environmental Health held at Chulabhorn Research Institute, that the Thai Government co-host this meeting with WHO and UNEP.

 

Our beloved and devoted King Bhumibol Adulyadej will be 80 years of age in December this year. In order to celebrate the auspicious occasion of His Majesty the King's 80th birthday anniversary, an exhibition on His Majesty's contributions to health and environment is organised along with the Ministerial Regional Forum with the pride of all the Thai people. We are proud to present to the world His numerous Royal Initiatives regarding health and environment for the purpose of sharing and learning His Majesty's life long endeavours to bring sustainable happiness to His people that can also benefit the world population.

 

Today we all have witnessed the fact that even if Thailand has encountered some political crisis recently, but with our strong will power to continue the good cause that has been started to progress and beneficial to the well being of the people in this region and of the world, the Government of Thailand conscientiously shares its responsibility to coorganise this meeting. This Regional Initiative is the first of its kind in the developing world and in the Asia-Pacific region. Its impacts would, of course, be widespread, addressing four out of the eight Millennium Development Goals. Much of the health inputs to MDGs can be provided by addressing environmental risk factors.  Thus, health and environment sectors have huge responsibilities in leading our communities in the path of development. Furthermore, the implementation of the plan of actions laid out in Agenda 21 on sustainable development would gather momentum in the region, through this initiative.

 

Since the capacities of developing countries in the region to deal with environmental health problems are limited, we need to have better intersectoral coordination, especially between the health and environment sectors, in order to develop and implement effective environmental health programmes. Harmonized policy responses need to be formulated for the transboundary environmental risk to health. Consequently, there is the need for an integrated management of health and environmental issues in the region. We hope that today the Ministers from both environment and health agencies of the participating countries will endorse the regional charter on environmental health and agree on priority areas and work plans.

 

On behalf of the Royal Thai Government, may I again humbly express my deep appreciation to Your Royal Highness for graciously presiding over the opening of the meeting and deliver the keynote lecture. In addition, may I take this opportunity to express my sincere appreciation to Professor Nay Htun, Professor Sir Gordon Conway and Dr. Margaret Ann Liu for the scientific round table discussion, and also to Your Excellencies for showing the commitments to carry on the national and regional environmental health responsibility at the best of your capacity. Again I welcome all of you to Thailand and hope that you enjoy a pleasant and comfortable stay in our country.

 

Thank you.

มีอีกตัวอย่างครับ

Closing Statement

 

 

 

By

 

H.E. Dr. Vallop Thaineua

Deputy Minister for Public Health

Thailand

 

 

 

 

 

At the Ministerial Meeting

Ministerial Regional Forum on Environment and Health

In the Southeast and East Asian Countries

 

 

 

 

Bangkok, Thailand

Thursday 9 August 2007

 

 

 

 

 

 

 

You Excellencies,

Distinguished Delegates,

Ladies and gentlemen,

 

 

On behalf of the Thai Government and the co organizer of the Ministerial Regional Forum on Environment and Health in the Southeast and East Asian Countries, it is an honor and a privilege for me to deliver the closing statement.

The Chulabhorn Research Institute, Ministry of Natural Resources and Environment and Ministry of Public Health have cooperate very closely with WHO and UNEP Regional Offices to organize this event and we are pleased that it has been so successful.

We have spent the whole day to work together strenuously to peruse and to adopt the Regional Charter on Environment and Health for our regions. What we have done has testified our strong concern and commitment to the national and regional cooperation on environment and health. This will facilitate and strengthen the interactions and dialogues at the technical level between government ministries and agencies concerned that have been established towards the more efficient implementation of the Regional Charter.

We have started an important initiative that requires proactive and efficient collaboration and cooperation at both national and regional levels. The Regional Thematic Work plans and the National Environmental Health Action Plans of the member countries need to be effectively executed, monitored and updated. The regional and national mechanisms for executing the Regional Thematic Work plans and the National Environmental Health Action Plans need to be developed and supported. There are a lot more tasks waiting for us to undertake to fulfill the aims of the Regional Charter.

I would like to express our profound gratitude to Her Royal Highness Princess Chulabhorn Valailak, Professor Sir Gordon Conway, Dr. Margaret Ann Liu, and Professor Nay Htun for the contribution in the opening session and scientific round table discussion this morning.  I also would like to express my sincere thank to all of you for participating in this important meeting, providing comprehensive, candid and constructive suggestions and recommendations and expressing concerns about Environment and Health in the Southeast and East Asian Countries. I also would like to extend my thanks to all those who involves in the preparation and conducting this very important and successful meeting.

 

In concluding, I would like to extend to all of you my best wishes for your good health, the success of your missions and your personal safety. I look forward to the Second Ministerial Regional Meeting to be hosted by the Korea Government three years from now.

I am delighted to announce the closing of this Ministerial Regional Forum on Environment and Health in the Southeast and East Asian Countries.

Thank you.

 

 

 คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ