การตั้งชื่อเว็บเซิรฟ์เวอร์ และเว็บแอดเดรส

การตั้งชื่อเว็บเซิรฟ์เวอร์

การเปลี่ยนชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นให้เปลี่ยนที่ไฟล์ที่มีข้อมูล vhosts (virtual host) อย่างเช่นในเครื่องที่มีการใช้ apache2 ไฟล์ที่จะมีข้อมูล vhosts ก็คือไฟล์ /etc/apache2/conf/vhosts/vhosts.conf

จากนั้นให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการให้เป็นและไดเรกทอรี่ของเซิร์ฟเวอร์นั่นอย่างเช่น

<VirtualHost *:80>
ServerName xmlws.kku.ac.th
ServerAlias xmlws.kku.ac.th
HostNameLookups on
ServerPath /etc/apache2
DocumentRoot /var/www/localhost/htdocs/xmlws
</VirtualHost>

การตั้งชื่อเว็บแอดเดรส

สมมุติว่าใต้ไดเรกทอรี่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เราชื่อว่า moodle ดังนั้นถ้าคนอื่นจะเข้ามาเรียกเว็บเพจอะไรก็ตามที่ไดเรอทอรี่นี้ก็จะเรียกที่ URL

้http://xmlws.kku.ac.th/moodle

แต่เราต้องการให้ตั้งชื่อเป็น

http://xmlws.kku.ac.th/learning

เราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง ln -s <full directory name> <alias name>

ln -s /var/www/localhost/hdtdocs/xmlws/moodle learning

หลังจากที่เราใช้คำสั่งดังกล่าว เราก็สามารถใช้เว็บแอดเดรส

http://xmlws.kku.ac.th/learning ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)