ถ้าหากว่าเราต้องการเอา logo ออก มีวิธีทำดังนี้

1) เลือก layer ที่มี logo นั่น

2) คลิกที่รูปตา

ถ้าหากว่าเราต้องการจะย้ายตำแหน่งของ logo มีวิธีทำดังนี้

1) เลือก layer ที่มี logo นั่น

2) คลิกตรงเครื่องมือ Move Tool

3) จากนั้นใช้เมาส์คลิกที่ logo แล้วลากเมาส์วาง logo ในตำแหน่งที่ต้องการ

ถ้าหากว่าเราต้องการขยายหรือลดขนาดของ logo มีวิธีทำดังนี้

1) เลือก layer ที่มี logo นั่น

2) คลิกตรงเครื่องมือ Move Tool

3) จากนั้นใช้เมาส์คลิกที่มุมของ logo แล้วใช้เมาส์ขยายหรือลดขอบเขตของ logo