อบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ ครั้งที่ 2

ทบทวนตนเอง รู้ศักยภาพและปัญหาของตนเอง

     ช่วงนี้ก็หายหน้าไปพักหนึ่ง ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้รายงานความคืบหน้าของโครงการสักเท่าไหร่   ในตอนนี้ก็กำลังเตรียมการสำหรับการอบรมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 โดยจะต้องประสานงานในเรื่องของวิทยากร สถานที่ เครื่องดื่ม อาหารว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งจะจัดในวันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยใช้สถานที่ที่ ม.วลัยลักษณ์ เหมือนเดิม โดยในการอบรมครั้งนี้จะเป็นเรื่องของ "ทบทวนตนเอง รู้ศักยภาพและปัญหาของตนเอง" ซึ่งวิทยากรในครั้งนี้ก็จะเป็น คุณประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการกิ่งอำเภอนบพิตำ สำหรับผลของการอบรมครั้งที่ 2 จะมารายงานให้ทราบกันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)