สพท.นนทบุรี เขต 1 จะจัดอบรมการใช้บล็อกเพื่อการจัดการความรู้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2549  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ  50 คน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.  รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.อย่าลืมไปกันนะคะทุกโรงเรียนในสังกัด สพท.นบ.เขต 1 ไปเป็นคุณวิศาสตร์กันคะ แล้วทาง สพท.นบ.เขต 1 มีเอกสารแจกฟรีด้วยนะคะ