เขามีวิธีคิด

พี่สอนวิธีคิด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ช่วงเช้าได้เข้าร่วมทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ด้านการพัฒนาความรู้ มีพี่ประสงค์  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรกระบวนการ การดำเนินการเป็นไปตามแบบฟอร์มของ ก.พ.ร. แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการทำ Blueprint ครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่ม คือ แนวคิด หรือ วิธีการดำเนินการของวิทยากร จะใช้หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ มีการเขียน Strategic Map โดยใช้ BSC  ไม่ว่ามีการถกประเด็นเล็กประเด็นใหญ่ วิทยากรสามารถนำเข้าสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ได้ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ พี่ประสงค์ ถามว่า "ตามวิธีการนำเสนอของผม หากให้กลับไปดำเนินการจัดทำ Blueprint  ของหน่วยงาน จะดำเนินการเองได้หรือไม่" ทุกคนบอกว่า "น่าจะทำได้" เหตุเพราะว่า พี่สอนวิธีคิด  มองภาพรวม และนำเข้าสู่ประเด็น 

ในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชุมพร  มีการนำเสนอสถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัด ผวจ. (ประธานที่ประชุม) บอกว่า "ผมอาจจะมีความรู้เรื่องเอดส์น้อยที่สุดในห้องประชุมนี้ แต่ผมเป็นนักวางแผน ดังนั้นข้อมูลที่มีการนำเสนอจะมองเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน" เพราะว่าท่านต้องการข้อมูลที่ชี้ชัดว่าปัญหาเกิดจากลุ่มใด เพศ อายุ เพื่อประกอบการวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโอดส์ ท่านบอกว่าถ้าฟังไม่คิดอะไร ก็จะฟังเพลิน ยอมรับค่ะว่า หนูฟังการนำเสนอเพลินเลย 

ได้เข้าร่วมประชุม 2 หัวข้อในวันเดียวกัน ทำให้ได้ข้อคิดว่า คนเราต้องมีหลักในการคิด การวางแผนที่เป็นรูปแบบ โครงสร้าง โดยยึดให้ป็นหลัก ไม่ว่าจะมองปัญหา หรือมีเรื่องอะไรเข้ามาให้ดำเนินการ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ รับมือกับมันได้อย่างดีที่สุด

บันทึกโดย ออย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)