ดิฉันออกกำลังกายโดยการวิ่งและเดินเร็วทุกวัน ยกเว้นอยู่เวร-OT จะไม่ได้วิ่งและเดิน
ดิฉันเห็นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามากันทั้งพ่อ แม่ ลูก มาออกกำลังกายกัน เห็นแล้วรู้สึกดี อบอุ่น
อยากให้ปิดภาคเรียนให้ทุกคน ชวนกันมาออกกำลังกายกันทุกวันเพื่อสร้างความสุข ความอบอุ่นกับครอบครัว