ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของตำรวจภูธรภูเก็ต ได้อย่างเต็มที่เลย