ความคิดเห็นของประชาชนและบุคคลทั่วไปที่มีต่อ ตำรวจภูธรภูเก็ต

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภูเก็ต
ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของตำรวจภูธรภูเก็ต ได้อย่างเต็มที่เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมความเห็น (0)