KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 22. “คุณเอื้อ”

• “คุณเอื้อ” (CKO – Chief Knowledge Officer) คือผู้ทำให้เกิดผลงาน KM ระดับ ๔ – ๕ ดาว     ถ้าไม่มี “พลังคุณเอื้อ”  KM ขององค์กรจะมีพลังได้สูงสุดเพียงระดับ ๓ ดาว  
• “คุณเอื้อผู้ห่างเหิน” จะปล่อย KM ไว้ที่ระดับสูงสุดได้แค่ “ความรู้หน้างาน” คือระดับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ    ความรู้ปฏิบัติไหลเวียนอยู่เฉพาะภายในกลุ่ม “คุณกิจ” (และ “คุณอำนวย”)    องค์กรจะไม่มีวันเป็น LO ได้
• “คุณเอื้อผู้ไม่เห็นคุณค่า” (เป็นคุณเอื้อโดยการแต่งตั้ง) จะกด KM ไว้ที่ระดับ ๐ – ๑ ดาว    เป็น KM ที่ไร้พลัง  มีแต่ชื่อ หรือรูปแบบ ว่าทำ KM  
• “คุณเอื้อผู้มีใจ” จะช่วยเพิ่มพลังการไหลเวียนของความรู้ปฏิบัติ    ให้ไหลเวียนข้ามระดับไปมา ทั้งภายในกลุ่ม “คุณกิจ” ข้ามกลุ่มไปยัง “คุณอำนวย” “คุณเอื้อ” และผู้บริหารระดับสูงสุด    ทำให้ความรู้ (ปฏิบัติ) ของ คุณกิจ ได้รับการยกระดับผ่านการตีความของผู้ร่วมงานหลากหลายระดับ หลากหลายมุมมอง หลากหลายวิชาชีพ    องค์กรจะเป็น LO ได้ ต้องมี “คุณเอื้อผู้มีใจ” 
• “คุณเอื้อผู้มีใจ” จะทำให้ KM ขององค์กรมีชีวิต มีชีวิตชีวา    และจะพัฒนาสู่การหมุนเกลียวความรู้ข้ามพรมแดน ข้ามระดับ ข้ามสาขาวิชาชีพ ข้ามสาขาวิชาการ
• หน้าที่สำคัญของ “คุณเอื้อ” คือ (๑) จัดกระบวนการให้เกิด “ธงร่วม” (Shared Vision / Common Goal)  (๒) คอยให้ “รางวัล” เมื่อมีการดำเนินการที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ   หรือเกิดผลสำเร็จเล็กๆ  (๓) มีการ “จับภาพ” KM ในภาพรวม  (๔) ส่งเสริมให้ออกไปเรียนรู้จากภายนอก และนำเสนอผลงานต่อภายนอก

วิจารณ์ พานิช
๘ มีค. ๔๙
บุรีรัมย์ 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)