มาช่วยกัน ส่งกระทู้ไล่ทักษิณกันครับมาแยอะเลยนะครับ