เชิญทุกท่านมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ที่เหลือน้อยลงทุกทีแล้ว