1. 1.   เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2.  ไปที่ Fire รูปแบบ คลิกที่ เส้นขอบและแรเงา 
  3.  คลิกเส้นขอบและกระดาษ - คลิกกล่อง  - คลิกศิลป์ เลือกรูปแบบในการทำขอบกระดาษ ถ้าเป็นขอบ สีดำสามารถเลือกสีได้เลือกขอบกระดาษว่าจะเป็นขอบเล็ก หรือใหญ่ โดยเลือกที่ความกว้าง เมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้ว คลิก OK
  4.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ – จัดรูปแบบเนื้อเรื่องในการพิมพ์ เช่น เลือก Font /ภาษา ตามต้องการ
  5.  ถ้าอยากจะใส่รูปภาพเพิ่มเติมให้ที่ คลิกไปที่ แทรก ไปที่รูปภาพเลือกภาพภาพตัดปะ หรือแฟ้ม จาก   (คลิกไปที่โฟล์เดอร์ที่คุณจัดเก็บรูปภาพไว้) แล้วกดแทรก  แล้วจัดวางภาพได้ตามต้องว่าคุณจัดจะวางตรงไหนของงาน   แค่นี้ป้ายประชาสัมพันธ์ของคุณก็จะออกมาสวยงามค่ะ
  นางสาวสุนิตา  โพธิ์ทอง
  ผู้รายงานค่ะ
  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์