วราภรณ์ ชวพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ 6

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เข้ามาอบรมการใช้บล็อค ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

เนื้อหาน่าสนใจ  วิทยากรสวยน่ารัก

http://www.psu.ac.th