ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจ

นางสาวสุชาดา  ทิพรัตน์

กองแผนงาน 

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่  สงขลา

โทร 074 282069

http://google.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล๊อกทดลองของสุชาดาความเห็น (1)

สุชาดา
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ยังมีรายละเอียดที่ยังน้อยอยู่ ควรที่จะเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ เพราะว่าผู้ที่เข้ามาอ่านจะได้รู้จักตัวตนของผู้เขียนได้มากยิ่งขึ้น