ประวัติส่วนตัว

  Contact

  ประวัติส่วนตัว  

นางสาวพณิตา พุ่มเอี่ยม

งานสารบรรณ กองกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่ สงขลา

http://google.com

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ชุมชนสารบรรณ

Post ID: 18351, Created: , Updated, 2012-06-03 09:37:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ประวัติ

Recent Posts 

Comments (1)

พณิตา
IP: xxx.12.74.6
Written At 

ลองแสดงข้อคิดเห็น