ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

นางสาวพณิตา พุ่มเอี่ยม

งานสารบรรณ กองกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่ สงขลา

http://google.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนสารบรรณความเห็น (1)

พณิตา
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ลองแสดงข้อคิดเห็น