ที่วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่
                                              วันที่ 6 กรกฎาคม 2543
ถึง พระสามารถ  ถิรสทฺโท
         เรื่อง บริขาร-ให้มีความสันโดษ
    
กระติกน้ำไม่มีก็เอาขวดน้ำ หรือกระบอกไม้ไผ่ ไม่ต้องไปอวดโชว์ใคร จะได้ไม่เสียบรรยากาศ สบงขาดก็ปะเอา อย่าไปเห่อเหิม พอนุ่งห่มได้ไม่ถึงกับแก้ผ้า ก็เอา  ดูแลอุปัฎฐากครูบาอาจารย์ให้ดี ทำข้อวัตรที่เคยปฏิบัติมา
     การทำสมาธิ เป็นสิ่งที่ดี เราต้องทำตามกฎของทางวัด .การทำสมาธิ ก็ได้เฉพาะสมาธิ
    
ถ้าต้องการหมดกิเลส  ต้องพิจารณาร่างกายตลอด เพื่อถอนสักกายทิฐิ พิจารณาร่างกายให้มาก จนถอนสักกายทิฐิได้ ...การพิจารณา ให้พิจารณาได้ทุกอิริยาบท เอาให้เต็มที่ อย่าให้เป็นบ้าก็แล้วกัน
     ถ้าใจ เห็นถูกต้อง จะเห็นแต่ความสงบ ความฟุ้งซ่านไม่มี
    
ต้องเข้าใจเรื่องปฏิบัติให้ชัดเจน การปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะนั่งสมาธิ เดินจงกรมเท่านั้น ต้องทำใจให้เห็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ทำอะไรอยู่ก็ปฏิบัติได้ เพราะยังมีลมหายใจอยู่ นอกจากคนตายเท่านั้น ที่ปฏิบัติไม่ได้
    
ส่วนมากมีความเข้าใจผิดว่า ไม่มีเวลาปฏิบัติ แท้ที่จริง เราไม่รู้เรื่องปฏิบัติ การปฏิบัติต้องยกจิตใจสู่พระไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาที่เรายังไม่หลับ เพราะสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ทำให้เรามีสติปัญญา ให้เราระลึกถึงคนตาบอด หูหนวก คนพิการ อัมพาตฯลฯ มีใครสำเร็จบ้างหรือเปล่า ส่วนมากเพลินไม่ยอมพิจารณา กลัวตัณหาหมดจากจิตใจ เพลินทั้งวันทั้งคืน เมื่อไม่ภาวนา ธรรมะก็เกิด ไม่ได้ให้ทำความเพียรสม่ำเสมอ
     ถ้ามีการงาน ก็ทำไปเพื่อละความเห็นแก่ตัว ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ต้องถือเป็นความผิดเรื่องใหญ่ อย่าประมาท อย่าไปทำผิด อย่าไปยินดี อย่าไปรังเกียจคนที่ทำผิด ให้แก้ไขดีชั่วของตัวเอง
     ครูบาอาจารย์ท่านสอนดีทุกองค์ ถ้าเราปฏิบัติตามสำเร็จได้ทุกท่านทุกองค์ นี้เป็นโทษ
    
อาจารย์ไม่พาปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ อย่างที่ท่านทำ จะไปคอยให้ท่านพาทำเหมือนเป็นเด็กๆ เราต้องทำเอง ปฏิบัติเอง เพราะท่านทำมาแล้ว สำเร็จแล้ว ปฏิบัติสบาย สบาย คอยแต่จะเอาสบาย สบาย ตามครูบาอาจารย์ จะไปรู้เรื่องอะไรกับการปฏิบัติ
    
เจตนา เป็นสิ่งสำคัญ ต้องสะอาดบริสุทธิ์ อย่าให้มีมลทิน เรื่องทำเร็ว ทำช้า เป็นเรื่องภายนอก ทำช้า ทำเร็ว มันถูกทั้งนั้น เช่น ขโมยช้า ขโมยเร็ว มันก็ขโมยอยู่ดี
     พวกท่านต้องตั้งใจปฏิบัติ อย่าติดสุข เดี๋ยวจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นสัตว์นรก ไม่มีอริยะเจ้าที่ไหน ติดสุข ติดขี้เกียจขี้คร้าน
    
ให้ตั้งใจเสมอต้น เสมอปลาย เราจะไปทำเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ได้
     
ครูบาอาจารย์ด่า คือครูบาอาจารย์ให้พร
(คำสั่งพระอาจารย์ใหญ่ วัดแพร่ธรรมาราม 6 กค.43)
_/|\_ _/|\_ _/|\_
กราบ กราบ กราบ อุบายธรรมของหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ