นึกถึงตอนที่พี่เม่ยจัดทำโปรแกรมบททดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความสามารถด้านการดูเซลล์เม็ดเลือดของบุคคลากรในหน่วยงานเสร็จใหม่ๆ  ติดตั้งไว้ในเครื่องโน้ตบุ้คของพี่เม่ยเอง มีข้อจำกัดในการเข้าทำบททดสอบ คือทำได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น  ดูๆไปแล้วไม่น่าจะใช้เป็นการทดสอบได้เลย เพราะการทำข้อสอบไม่พร้อมกัน คนทำทีหลังน่าจะได้เปรียบคนทำก่อน
   เราต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน”..  พี่เม่ยเชื่อว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง การทดสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตนเองนั้น คงไม่มีใครคิดจะลอกใคร ไม่มีใครคิดจะถามใคร อย่างแน่นอน ดังนั้นพี่เม่ยก็เริ่มบอกกล่าวกับทุกคนให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำบททดสอบตามอัธยาศัย "ไม่นั่งเฝ้า ไม่จับเวลา ให้ทำข้อสอบด้วยตัวเอง.. ด้วยความภาคภูมิใจ แล้วทุกคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครคิดจะลอกใครจริงๆค่ะ"     

   และความรู้เหล่านั้นบางส่วน (ที่ยากขึ้นอีกนิด!)ก็ถูกนำมาถ่ายทอดเพื่อการ ลปรร. ของชาว พยา-ธิ ที่อยู่หน่วยงานอื่นด้วยค่ะ ด้วยคำถามที่ว่า.....

 เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ...

 ข้อ1.

 

 ข้อ 2.