ปิดจุดบกพร่องของชาวสาธารณสุขที่มหาสารคาม

ความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้พี่น้องชาว สาธารณสุขได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ที่เรียนจบ ม.6 และเข้าศึกษาต่อในภาคปกติในระดับปริญญาตรี เรียนเต็มเวลา ในส่วนนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ  แต่สำหรับผู้ที่จบประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร แล้วทำงานเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อปรับวุฒิการศึกษา

เมื่อหลายคนอยากจะเรียนในระดับปริญญาตรี คู่แข่งมากขึ้น ผู้ที่เก่งกว่าก็ได้เข้าเรียนไป คนที่สอบไม่ได้ในมหาวิทยาลัยแห่งแรก เลยต้องไปสมัครสอบในมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆที่เปิดรับ

ในภาคอีสาน หลายคนตั้งใจไปสอบเรียนต่อที่ ม.ขอนแก่น ใครที่สอบไม่ติด ก็ไม่ปิดโอกาสตัวเอง มาสอบเรียนต่อที่ ม.มหาสารคาม

ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนที่ ม.สารคาม เป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จึงต้องมาเรียนภาคพิเศษ อาจารย์ที่มีที่ ม.มหาสารคามยังมีไม่เพียงพอ ต้องเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนเพิ่มเติม ภายในเวลาที่จำกัด ข้อมูลทรัพยากรที่จำกัด ทำให้กลายเป็นจุดบกพร่องของทางมหาสารคาม

แต่ถ้าถามถึงหัวจิตหัวใจของหมออนามัยที่มาเรียนต่อหลายท่าน หัวใจเกินร้อยทุกท่าน

ทางมหาสารคามก็ได้จัดรูปแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของหมอ อนามัยแต่ละท่านที่มาเรียน เมื่อมองเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีความพร้อมและเปิดหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ทำให้บางท่านมองว่า ทางมหาสารคามด้อยกว่าที่อื่นๆ

ในปี 2549 เมื่อพี่ๆชาวสาธารณสุข สอบถามมาว่า ทางคณะสาธารณสุข กำลังจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปรับพื้นฐานนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 ซึ่งจะเรียนในช่วง 3 เม.ย. - 5 พ.ค. 2549 นี้

เป้าหมายคือ นิสิตปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) และ สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร)

พี่ๆสอบถามว่า จะดีหรือไม่ จะเหมาะสมเพียงใด เพราะหลายท่านยังคงให้ความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้มาก่อน อย่างเช่น ม.มหิดล ม.ขอนแก่น...


ทางมหาสารคามได้รับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากหลายแห่ง มาพัฒนารูปแบบ และหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านๆมา กลุ่มที่มาเรียนที่มหาสารคามอาจจะมีข้อจำกัดทำให้ทุ่มเทเวลาและสมาธิในการ เรียนได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อเห็นจุดบกพร่อง ก็แก้ไขโดยการปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งขึ้น
แม้ว่าทางมหาสารคามจะเริ่มต้นในการก้าวเดินมาแล้วไม่กี่ก้าว ในขณะที่สถาบันอื่นๆ ได้ก้าวเดินล่วงหน้าไปก่อนมาเป็นเวลานานแล้ว

สำหรับข้อคิดที่มีผู้ตอบและให้พี่ๆที่สอบถามกลับไปตัดสินใจต่อไป ในการที่จะเข้ามาเรียนต่อที่มหาสารคาม หรีอการส่งลูกหลานมาเรียนที่มหาสารคาม

"ในที่ที่กำลังบุกเบิกอยู่ ในที่ที่กำลังหาจุดที่ลงตัวอยู่นั้น จะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากมาย นอกจากจะได้เรียนรู้แล้ว ยังจะได้ซึมซับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหารูปแบบที่ลงตัวสำหรับปีต่อๆไป"

ในที่ที่วิกฤติ ย่อมมีโอกาสในการเรียนรู้อยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)