เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2549 เวลา 15.30 น.  คณะพยาบาลฯได้เชิญชวนคณะสหเวชฯมาร่วมออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิค ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์  หลังจากที่หยุดกิจกรรมนี้ไปนาน  ผลที่ได้คือ ได้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ดีต่อสุขภาพ และความสัมพันธ์ของทั้งสองคณะ   

 

 <p> </p>  ขอเชิญชวนคณะอื่น ๆ มาออกกำลังกายร่วมกันนะคะ  เพื่อสนองต่อนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ ที่ พล 0017.3/ 5511  ลว 12 ธ.ค. 45  ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ