มาดูเว็ปของเราได้ทีนี้ www.maxky.gotoknow.org ครับ

ส่วนเรื่องอื่นทางทีมงาน LEO.TAEM  ของเราได้จักการเรื่องปัญหาอืนไว้เรียบร้องแล้ว

ส่วนโหลดเกมร์ เพลง หนัง และ ข้อมูลอืนๆ ฟรี ภายใน2เดือน ครับ

ขอให้ทุกท่านเอาเว็ปไซค์ของทีมงาน LEO.TAEM ของพวกเราไปเผยแผ่

ขอขอบคุณทุกท่านทีมาชมเว็ปไซค์นี้

ขอขอบคุณ

นาย ศุภเกรียงไกร บุญฉวี ผู้สบับสนุนด้วยนโอกาศนี้ด้วย